جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام

by

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

اینقدر خوشم میاد از بچه هایی که
با استاد صحبت میکنن و تمام وقت کلاس رو میگیرن
خدا خیرشون بده (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ:
ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯽ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﯾﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺭﻗﺼﯿﺪﻩ
ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﺸﻦ ﭼﺮﻡ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﺟﻮﻧﯽ ﺟﻮﻧُﻢ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯿﺸﺪﻥ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﯿﺎﻁ ﺭﻭ ﻣﯿﻠﺮﺯﻭﻧﺪﻥ (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

میگن روز قیامت تمام مبل ها و دیوارها و فرش هایی که
بهشون دماغ مالیدی
میان بهت دماغ می مالن
حالا خود دانید |:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

قدیما اینجوری نبود که اینقد به بچه ها توجه داشته باشن
۱۳ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﯾﻨﺎ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﺭﻓﺖ ﻣﻦُ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺒﺮﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ روز ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻩ ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮد (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

بنظر شما کدام گزینه برای انتخاب همسر مهم است؟
۱۰- پول
بقیه گزینه ها چرت بود خودم حذف کردم |:

جک خنده دار جدید بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

تو داروخونه بودم حیف نون اومد درجه تب میخواست
فروشنده گفت دیجیتالیشو دارم که در صورت تب بالا زنگ میزنه
حیف نون برگشت گفت به گوشیم زنگ میزنه یا به تلفن خونمون
خدا بیامرزه دکترو با نفس مصنوعی هم برنگشت (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

دقت کردین یک پاک کن هیچوقت تموم نمیشه
بلکه نصف میشه یا گم میشه یا دزدیده میشه؟
نه جان من دقت کرده بودین ؟ |:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

طرف از دار دنیا یه شلوار داره که اونم خشتکش پاره است
بعد پشت تلفن جوری به دختره میگه که دنیارو به پات میریزم
کسی که ندونه خیال میکنه طرف امپراطور چوسانِ قدیمه
داداش تو امپراطور چوسامی (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

این پزشکا چه طور به این نتیجه رسیدن که ورزش عمر رو زیاد میکنه؟
خرگوش که همیشه جنب و جوش داره ۲ سال عمر میکنه
و لاک پشت که ورزش نمیکنه ۴۰۰ سال
گول نخوریدا به استراحتتون ادامه بدین
بگیرین بخوابین (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

سیمان محبتم فدای گچ وجودت
اینو از تو گروه بناها دزدیدم
با بیل افتادن دنبالم (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

شبکه خبر، انقد خبر مرگ داده تو این ۱ ماه
بابام با لباس مشکی اخبار نگاه میکنه (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﮐﻼﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ؟
دﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﻪ ﮐﻼﺱ ﮔﻔﺘﻪ: ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺎﺩ؟
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻼﺱ ﺭﯾﺪﻩ
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩﻩ (:

جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام
joke funny telegram

یارو ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺭﺗﺒﻪ ۱ ﺷﺪه، ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ
زنگ ﺯﺩﻥ ﮔﻔﺘﻦ: ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺩﺍﺭﻯ؟
ﮔﻔﺘه: ﻻﻣﺴﻪ، ﺑﻮﯾﺎﯾﻰ، چشایی، شنوایی و بینایی
ﮔﻔﺘﻦ: ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪﺩا بیا ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﻩ |:

دسته بندی : جوک جدید

نوشته جک های جدید خنده دار بیتربیتی و خفن برای تلگرام اولین بار در اس ام اس جار | اس ام اس عاشقانه و جوک جدید پدیدار شد.

دانلود موزیک

اخبار

آخرین اخبار ورزشی

Send this article to your social site