شعر غمناک رمیده از فروغ فرخزاد

by

شعر غمناک رمیده از فروغ فرخزاد

شعر غمناک رمیده از فروغ فرخزاد

شعر غمناک

شعر رمیده از فروغ فرخزاد

نمی دانم چه می خواهم خدا یا
به دنبال چه می گردم شب و روز
چه می جوید نگاه خسته من
چرا افسرده است این قلب پر سوز
ز جمع آشنایان میگریزم

شعر غمناک

به کنجی می خزم آرام و خاموش
نگاهم غوطه ور در تیرگیها
به بیمار دل خود می دهم گوش
گریزانم از این مردم که با من
به ظاهر همدم ویکرنگ هستند
ولی در باطن از فرط حقارت
بدامانم دو صد پیرایه بستند
از این مردم که تا شعرم شنیدند
برویم چون گلی خوشبو شکفتند
ولی آن دم که در خلوت نشستند
مرا دیوانه ای بد نام گفتند
دل من ای دل دیوانه من
که می سوزی از این بیگانگی ها
مکن دیگر ز دست غیر فریاد
خدا را بس کن این دیوانگی ها

شعر | شعر غمناک | اشعار فروغ فرخزاد

نوشته شعر غمناک رمیده از فروغ فرخزاد اولین بار در اس ام اس عاشقانه | LovelySMS.ir پدیدار شد.

دانلود فیلم

بازی آزاد

ساخت بنر

Send this article to your social site