سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی

by

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی
سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی
joke funny

جغد همش یه جوری نگاه میکنه
انگار قانع نشده و احتیاج به توضیح بیشتری داره (:

سری جدید عکس جک خنده دار بی ادبی ۲۰۱۶
joke funny

مامانم داشت سوپ درست میکرد
بهش گفتم مامان هویج نریز من دوس ندارم
میگه نترس رو مزش تاثیر نداره
میگم پس چرا میریزی اگه تاثیر نداره؟
میگه خوشمزش میکنه |:

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی
joke funny

بیدار کردن دخترا توسط پدر
عزیزم، عروسکم، پاشو ببین خورشید خانم اومده بهت صبح به خیر بگه پاشو قربونت برم
بیدار کردن پسرا توسط پدر
لنگ ظهره
پاشو دیگه لندهور
مرده شور خرناستو ببره
خواب به خواب بری ان شاالله
به احترام مظلومیت پسرا، یک دقیقه سکوت |:

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی
joke funny

‏ولى اگه من تو استیج شرکت کرده بودم
هر بار سندى ازم ایراد میگرفت
بهش میگفتم:
من معذرت میخوام که
بلد نیستم مثل شما خودمو تو گل بپلکونم
عاخ دلمممم (:

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی
joke funny

بچه های امروزی رو نمیتونم درک کنم
بهش آدامس موزی میدم ناز میکنه میگه:
این آدامسا بو میدن و بدمزه ن نمیخورم
زمان ما آدامس موزی خدایی میکرد
ما اول کاغذشو نیم ساعت لیس میزدیم بعد میرفتیم سراغه خودش |:

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی
joke funny

دو نفرو سخت میشه پیدا کرد
کسی که درکت کنه
کسی که بدونه کجای کمرت میخاره (:

سری جدید عکس جک بی تربیتی تلگرام ۹۵
joke funny

هر وقتم ما بگا رفتیم یکی پیدا شد با آرامش گفت:
عب نداره عوضش تجربه شد برات
ایشالا قسمت شه خودت تجربه کنی جاکش |:

سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی
joke funny

دیشب اینترنتم قطع شد
تا رفتم تو حال بابام با چوب افتاد به جونمو هی داد میزد دزد دزد
یهو مادرم داد زد نزن نزن پسرمونه
بابام تو چشاش اشک جمع شد گفت تویی پسرم؟ چقد بزرگ شدی (:

دسته بندی : جوک جدید

نوشته سری جدید عکس جک های خنده دار بی تربیتی اولین بار در اس ام اس جار | اس ام اس عاشقانه و جوک جدید پدیدار شد.

bluray movie download

cars

مدرسه

Send this article to your social site