اس ام اس عاشقانه love جدید

by

اس ام اس عاشقانه love جدید

اس ام اس عاشقانه love جدید

love 12 اس ام اس عاشقانه love جدید

اس ام اس عاشقانه love جدید

میدونی چرا بارون از پشت شیشه قشنگ تره ، چون بدون اینکه خیس بشی احساسش میکنی ،

مثل دیدن گریه کسی که خیلی دوستش داری ، همینطوره مگه نه

   اس ام اس عاشقانه love جدید

عاشق بودن یعنی خوشبختی خود را

با خوشبختی دیگری توأم کردن

 •

      اس ام اس عاشقانه love جدید

این روزها نوازنده خوبی شده ام؛

دلم شور میزند ؛ چشمم تار…

 •

    اس ام اس عاشقانه love جدید

اگه عشق نبود هیچ موفقیتی نصیب بشر نمیشد.

 •

تازمین درگردش وتاآسمان درچرخش است

یادیاران چون شمابرقلب ما آرامش است.

 •

 بی تو دری بودم به برون ، نگاهی به کران و صدایی به کویر

  •

کدام کشور را فتح کنم تا حاضر شوی مرا شهردار دهکده ی قلبت کنی ؟

 • 

من و مهتاب و شب و هوای عالی / عزیزم جای تو خالی / عطر گل پر شده باز تو این حوالی / من به یاد تو خوشم تو در چه حالی ؟

  •

ﺧﻮﺏ ﻣﻦ

ﺳﯿﺐﺭﺍ ﭼﯿﺪﻡ ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ،ﻧﻪ

ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ. . .

 •

ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻢ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮑﺖ،ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺭﻭ ﺭﻭ

ﻣﯿﺸﻢ

ﻫﻤﯿﺸﻪﺳﺎﺩﻩﺭﻧﺠﯿﺪﯼ،ﻫ ﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ

ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ

ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﺨﺸﻢ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻨﻮ

ﺩﯾﺪﯼ. . .

 •

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ

ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺰﻧﻪ ﻻﯾﻖ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻧﻪ. . .

 •

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻏﻤﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﺘﯿﺰﻡ/ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺰﻡ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﮒ ﮔﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻢ/ﺗﻮﯾﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﻣﻦ

ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺰﯾﺰﻡ. . .

نوشته اس ام اس عاشقانه love جدید اولین بار در اس ام اس عاشقانه | LovelySMS.ir پدیدار شد.

فانتزی

دانلود موزیک

میهن دانلود

Send this article to your social site