پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵

by

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه 95
پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

اگر مردی
تو را بیش از من دوست دارد
مرا به سوی او ببر
تا نخست او را بستایم
برای پایداری اش
و سپس
او را بکشم

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

و عشق
آنقدرها هم که فکر می کردیم
عادلانه نبود
زن همسایه عاشق شد
پیراهن بلندتری دوخت
من عاشق شدم
گریه های بلندتری سر دادم
در عصر ما
همه
همیشه
دیر می رسند
یکی به اتوبوس
یکی به قطار
یکی
به یکی

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

تنهایی ست
که پیاده روها را خلوت‌ کرده ست
تنهایی ست
که با من این وقت روز
خلوت کرده ست
تنهایی ست
خداحافظ غریبه ها
می روم
کمی قدم بزنم

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

میان پرواز تا پرتاب
تفاوت از زمین تا آسمان است
پرواز که کنی آنجا میرسی که خودت میخواهی
ولی پرتابت که کنند آنجا میروی که میخواهند
پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه 95
بی رحمی بزرگیه
که روزگار
اجازه دوست داشتن و
خواستن یکی رو بهت بده
اما اجازه داشتنش نه

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

چون خدا دلتنگی اش گل کرد
آدم آفرید
مثل من بسیار
اما مثل تو کم آفرید

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

یه جمله هست
که تو دعوا و قهر میتونه
کل داستان رو عوض کنه
حرف نزن بیا بغلم
پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه 95
خوب شد زرافه نشدیم
وگرنه
قورت دادن “بغض” هایمان
عمری طول می کشید

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

می گویی شعرهایت غمگینند
عزیزم
زنی که آبستن اندوه است
هرگز شادی نمی زاید
“عاطفه میری”

پیامک بسیار عاشقانه زیبا و عکس بوسه لب ۲۰۱۶
lovely sms 95

باید به آن خدا که تو را خلق کرده است
روزی هزار بار فقط افتخار کنم

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

عاشقت باشم و پنهان کنم و پیر شوم
این خودش فلسفه ی عشق درونی من است

پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵
lovely sms 95

دلم خیلی گرفته، کاش زنگی میزدی امشب
الو میگفتی و حرف قشنگی میزدی امشب
به دیدارم شبیه پیش از این می آمدی ای کاش
به سوی پنجره آهسته سنگی میزدی امشب

دسته بندی : اس ام اس عاشقانه

نوشته پیامک بسیار عاشقانه دوستت دارم و عکس بوسه ۹۵ اولین بار در اس ام اس جار | اس ام اس عاشقانه و جوک جدید پدیدار شد.

اسکای نیوز

بازی آزاد

عرفان دینی

Send this article to your social site