جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام

by

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

آیا میدانید
پرستارا دو واحد پاس میکنن به اسم:
آقا چه خبرتونه، اینجا بیمارستانه (:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

دختر:
وای امروز تفلدمه
تفلد تفلد تفلدم مبارک
۳۵۲۸۹۶۴۳۷۹۰ لایک و کامنت مبارک و خانمی و فلان
حالا پسر:
آرزو میکنم روزی برسه که
همه انسان ها بتوانند با هر رنگ و هر قومیتی در کنار هم آزادانه زندگی کنند
۱ کامنت
گوه نخور |:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻐﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻫﺎ
ﻧﻪ
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﺯ اگه ﻗِﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾم (:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﺮﭼﻨﮕﻢ
لامصب ﺟﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺷﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﻩ
ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ (:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

اینقدر تو این خیابونها دست انداز و سرعتگیر هست
آدم جرات نمیکنه تو ماشین دست تو بینیش کنه
یه وقت ضربه مغزی میشیم (:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

اگه سراغم را گرفتند
بگویید: رفت
اگه پرسیدند کجا؟
بگین رفته دستشویی
خبر مرگش از صبح سرش تو تلگرام بود کلیه هاش ترکید |:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

خوب ک فکر میکنم میبینم
تو اون قسمتی از تاریخ داریم زندگی میکنیم که تو امتحان نمیاد |:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش
تا ۴۰ روز به ابروهاش دست نزده (:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ
ﻣﯿﮕﻢ: ﺑﻠﻪ
ﻣﯿﮕﻪ: ﺣﻤﻮﻣﯽ؟
ﻣﯿﮕﻢ: ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻟﻨﺪﻧﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ بی بی سی ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﻣﯿﮕﻪ: ﺩﺭ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ
ﺩﺧﺘﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﯾﺒﺮﻭ
ﻻﯾﻨﺖ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺍپت ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ
ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﺑﯿﺸﺮﻑ |:

جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام
joke funny telegram

آیا میدونستید طاووس کل زندگیش ۵ کیلومتر راه نمیره؟
حالا فهمیدین چرا ورودی شیراز طاووس نصب کردند؟
لامصب شیرازیا هیچ کاریشون بی حکمت نیست (:

دسته بندی : جوک جدید

نوشته جک جدید خیلی بی تربیتی و خفن مخصوص کانال تلگرام اولین بار در اس ام اس جار | اس ام اس عاشقانه و جوک جدید پدیدار شد.

خرم خبر

بازار بورس

دانلود نرم افزار

Send this article to your social site