‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه دلهره

اس ام اس عاشقانه دلهره اس ام اس عاشقانه دلهره زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش ! • اس ام اس عاشقانه دلهره • گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد چون به زیبایی تو حسرتView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه آفاق

اس ام اس عاشقانه آفاق اس ام اس عاشقانه آفاق اى که ازتازگى زخم دلم تازه ترى/ یعنى از قصه دلتنگى من باخبرى/ مثل مهتاب که از خاطر شب میگذرد/ هرشب آهسته از آفاق دلم میگذرى/ • اس ام اس عاشقانه آفاق • من پذیرفتم که عشق افسانه است/ این دل دردآشنا دیوانه است/ میرومView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه گریه

اس ام اس عاشقانه گریه اس ام اس عاشقانه گریه ای کاش دلم گریه نمیکرد برات، چون شمع شکسته خم نمیگشت به پات، ای کاش همان لحظه که دل دید تو را، هستی خودش به تو نمیداد زکات • اس ام اس عاشقانه گریه • رفتی… بی آنکه مرا به خدا بسپاری، نمیدانم خدا راView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه غزل

اس ام اس عاشقانه غزل اس ام اس عاشقانه غزل زندگی ابرهایی است با نام وفا / میریزد به جویی به نام صفا میرود به رودی به نام عشق / میرسد به دریایی به نام وداع . . . • اس ام اس عاشقانه غزل • زندگی سه چیزه : گریه که پاک میشه خندهView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه رقص تنهایی

اس ام اس عاشقانه رقص تنهایی اس ام اس عاشقانه رقص تنهایی روزگار به من آموخت با زندگی قهر نکنیم / چون دنیا منت کش کسی نیست . . . • اس ام اس عاشقانه رقص تنهایی • این ر وزها سهم من از قاصدک ها تنها فقط دیدن و رقصیدنشان در باد است چراView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه تمنا

اس ام اس عاشقانه تمنا اس ام اس عاشقانه سری ۲۶ دلتنگی چیست ؟ یادگاری از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند ! • اس ام اس عاشقانه تمنا • چشمانت زمین محبت بودند و من جاذبه اش را وقتی سیب درخت دلم افتاد فهمیدم . . . • اس ام اس عاشقانهView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ اس ام اس عاشقانه رفتم به نزد طبیب ز شدت طب ? بوسه نوشت ز گوشه لب ? تا صبح ? تا ظهر و ? تا شب! • اس ام اس عاشقانه بوسه داغ • مانده بر لبان من داغ بوسه های تو رفتی و بجا مانده آتشی بهView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه یادگاری

اس ام اس عاشقانه یادگاری اس ام اس عاشقانه یادگاری ندارم من نظر، جز بر نگاهت ندارم من طلب، جز روی ماهت ندارم من دلی، جز عاشق تو نباشم من دمی، جز در پناهت • اس ام اس عاشقانه یادگاری • عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست تا کرد مرا تهی وView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

اس ام اس عاشقانه خوشبختی اس ام اس عاشقانه خوشبختی ای مه تابان ای تو بی همتا ای تو عشق من، تنهای تنها ای بهار من ،برتو دل بستم پیش من بازآ ، بی تو بشکسته ام • اس ام اس عاشقانه خوشبختی • تو به اندازه تنهایی من خوشبختی من به اندازه زیبایی توView Full Page…

‘اس ام اس عاشقانه Category: ‘

اس ام اس عاشقانه شعاع

اس ام اس عاشقانه شعاع اس ام اس عاشقانه شعاع لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی. • اس ام اس عاشقانه شعاع • میدونی بعضی شبا چرا زود صبح میشه؟ چون خورشید هم دلش برات تنگ میشه • اس ام اس عاشقانه شعاع • شعاع درد مراView Full Page…