سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

by

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

سری ۱۳هم

خیلی وقته چشمهایم از فکر تو بارانیست / سال هاست دریای دلم از عشق تو طوفانیست / دیگر کاسه ی صبرم شده لبریز از درد بی تو بودن / خدایا انتظار دیدن یار چقدر طولانیست

 •

سری ۱۳هم

در این زمانه در هر ** دل نیست / کاسه ی سفالی محبت ها از گل نیست / نمیدانستم جنس دل ها تمام از سنگ است / واسه قلب شیشه ای جایی در این منزل نیست

 •

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

شبی نیست که آهم به ثریا نرسد / از چشم ترم آب به دریا نرسد / میمیرم از این غصه که آیا روزی / دیدار به دیدار رسد یا نرسد

 •

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود / از هر چه زندگیست دلت سیر میشود / گویی به خواب بود جوانیمان گذشت / اغلب چه زود فرصتمان دیر میشود

 •

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام

گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را

گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود

تا حرفهایم

در بستری از بغض بخوابند

 •

حس میکنم روی صورتم دنیا چکه میکند

حس میکنم قطره قطره, نم نمک عاشقم میکنی

بارون که میبارد هوا تر میشود تا تو چشمک بزنی

بارون که میبارد باز با ترانه یا باز بی ترانه من عاشق تر گریه میکنم و رو به آسمان فریاد میزنم

دوستت دارم

 •

وقتی دلم برات تنگ می شه میرم پشت ابرها زار زار گریه می کنم ، پس یادت باشه هر وقت بارون میاد دل من برات تنگ شده

 •

کسی که در آغوش غم بزرگ شده ، تنهایی بهترین همدم اوست

 •

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق / که نامی خوش تر از اینت ندانم

وگر هر لحظه رنگی تازه گیری / به غیر از زهر شیرینت نخواهم

 •

یادت نره که یاد تو همیشه همراه منه / یادت نره که خواستنت مثل نفس کشیدنه

یادت نره که آینه از طپش تو روشنه / یادت نره نبودنت جونمو آتیش میزنه

 •

در قفس تنهاییهام تنها یاد توست که مرا به اوج

همه ى دوست داشتنها به پرواز در مى آورد…

 •

سبدى هست در اندیشه ى من که پر از گل بدهم هدیه به تو

غافل از آنکه تو خود نابترى،یک جهان گل بخورد غبطه به تو

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

سری ۱۳هم

خیلی وقته چشمهایم از فکر تو بارانیست / سال هاست دریای دلم از عشق تو طوفانیست / دیگر کاسه ی صبرم شده لبریز از درد بی تو بودن / خدایا انتظار دیدن یار چقدر طولانیست

 •

سری ۱۳هم

در این زمانه در هر ** دل نیست / کاسه ی سفالی محبت ها از گل نیست / نمیدانستم جنس دل ها تمام از سنگ است / واسه قلب شیشه ای جایی در این منزل نیست

 •

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

شبی نیست که آهم به ثریا نرسد / از چشم ترم آب به دریا نرسد / میمیرم از این غصه که آیا روزی / دیدار به دیدار رسد یا نرسد

 •

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود / از هر چه زندگیست دلت سیر میشود / گویی به خواب بود جوانیمان گذشت / اغلب چه زود فرصتمان دیر میشود

 •

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام

گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را

گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود

تا حرفهایم

در بستری از بغض بخوابند

 •

حس میکنم روی صورتم دنیا چکه میکند

حس میکنم قطره قطره, نم نمک عاشقم میکنی

بارون که میبارد هوا تر میشود تا تو چشمک بزنی

بارون که میبارد باز با ترانه یا باز بی ترانه من عاشق تر گریه میکنم و رو به آسمان فریاد میزنم

دوستت دارم

 •

وقتی دلم برات تنگ می شه میرم پشت ابرها زار زار گریه می کنم ، پس یادت باشه هر وقت بارون میاد دل من برات تنگ شده

 •

کسی که در آغوش غم بزرگ شده ، تنهایی بهترین همدم اوست

 •

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق / که نامی خوش تر از اینت ندانم

وگر هر لحظه رنگی تازه گیری / به غیر از زهر شیرینت نخواهم

 •

یادت نره که یاد تو همیشه همراه منه / یادت نره که خواستنت مثل نفس کشیدنه

یادت نره که آینه از طپش تو روشنه / یادت نره نبودنت جونمو آتیش میزنه

 •

در قفس تنهاییهام تنها یاد توست که مرا به اوج

همه ى دوست داشتنها به پرواز در مى آورد…

 •

سبدى هست در اندیشه ى من که پر از گل بدهم هدیه به تو

غافل از آنکه تو خود نابترى،یک جهان گل بخورد غبطه به تو

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سری ۱۳هم اس ام اس عاشقانه

بک لینک

Send this article to your social site