اس ام اس love در اردیبهشت ۹۵

by

اس ام اس love در اردیبهشت ۹۵

در اردیبهشت ۹۵

ترک ما کردی ولی با هرکه هستی یار باش / این رفیقان نارفیقند ، گفتمت هوشیار باش

در اردیبهشت ۹۵

من همانم ک اگر دوست مرا یاد کند / ب صفای قدمش دیده ی خود را فرش کنم

اس ام اس love در اردیبهشت ۹۵

نگریستم ب گریستنت گریستم ب نگریستنت. گریستم و تو نگریستی. نگریست

love در اردیبهشت ۹۵

بادکنک دل تنگیهام پر شده ازهوای تو/پیام ندی میترکه خونش میفته پای تو.

دربودنت ب نبودنت ودرنبودنت ب بودنت میاندیشم ای بودو نبودمن

سام علیک با اجازت روغن ماشینتو عوض کردم ب جاش خون جیگرموریختم

ز مرگم هیچ نمی ترسم اگر دنیا سرم ریزد، از این ترسم که بعد از من گلم را دیگری بوسد

اگرهردم نفسهایت به داغستان لبهایم گل تبخال رویاند/من این تبخال شیرین راکه تنهایادگارتوست به دنیایی نمی بخشم.

دوره ارزانیست … شرف اینجا ارزان … تن عریان ارزان … آبرو قیمت یک تکه نان … و دروغ از همه چیز ارزانتر … و چه تخفیفی خوردست ، قیمت هر انسان!!

چه کنم ؟چاره کجاست؟ سهم من دردل این ویرانی یک سبد بی تابی است غم من تا به گل لاله سرخ دوشقایق باقیست دیده ام بارانی است

کاش آنجا که دل از عشق سخن ها میگفت قلب ها ست نبود کاش دراین دل تنگ مهردربند نبود…

نظامی ترین جمله ی عاشقانه: تو اردوگاه قلبت منم یه اسیرجنگی، تو منو شکنجه میدی توی این قلعه سنگی

وفا را از ماهی ها بیاموز که وقتی از آب درمیان میمیرن، نه از زنبورها که وقتی از گلی خسته میشن میرن سراغ یه گل دیگه

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس love در اردیبهشت ۹۵

در اردیبهشت ۹۵

ترک ما کردی ولی با هرکه هستی یار باش / این رفیقان نارفیقند ، گفتمت هوشیار باش

در اردیبهشت ۹۵

من همانم ک اگر دوست مرا یاد کند / ب صفای قدمش دیده ی خود را فرش کنم

اس ام اس love در اردیبهشت ۹۵

نگریستم ب گریستنت گریستم ب نگریستنت. گریستم و تو نگریستی. نگریست

love در اردیبهشت ۹۵

بادکنک دل تنگیهام پر شده ازهوای تو/پیام ندی میترکه خونش میفته پای تو.

دربودنت ب نبودنت ودرنبودنت ب بودنت میاندیشم ای بودو نبودمن

سام علیک با اجازت روغن ماشینتو عوض کردم ب جاش خون جیگرموریختم

ز مرگم هیچ نمی ترسم اگر دنیا سرم ریزد، از این ترسم که بعد از من گلم را دیگری بوسد

اگرهردم نفسهایت به داغستان لبهایم گل تبخال رویاند/من این تبخال شیرین راکه تنهایادگارتوست به دنیایی نمی بخشم.

دوره ارزانیست … شرف اینجا ارزان … تن عریان ارزان … آبرو قیمت یک تکه نان … و دروغ از همه چیز ارزانتر … و چه تخفیفی خوردست ، قیمت هر انسان!!

چه کنم ؟چاره کجاست؟ سهم من دردل این ویرانی یک سبد بی تابی است غم من تا به گل لاله سرخ دوشقایق باقیست دیده ام بارانی است

کاش آنجا که دل از عشق سخن ها میگفت قلب ها ست نبود کاش دراین دل تنگ مهردربند نبود…

نظامی ترین جمله ی عاشقانه: تو اردوگاه قلبت منم یه اسیرجنگی، تو منو شکنجه میدی توی این قلعه سنگی

وفا را از ماهی ها بیاموز که وقتی از آب درمیان میمیرن، نه از زنبورها که وقتی از گلی خسته میشن میرن سراغ یه گل دیگه

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس love در اردیبهشت ۹۵

یوزرنیم و پسورد نود 32

عکس

Send this article to your social site