اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

by

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

سری اردیبهشت ۹۵

یه سکه رو بنداز بالا

اگر شیر اومد، دوستت دارم

اگر خط اومد، شک نکن دوستت دارم !

سری اردیبهشت ۹۵

دوستت داشتم

چنان که کودکان ِ دبستانی

زنگ ورزش را

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

اگه یه روز یه شاپرک / تو خونتون کشید سرک

یه خرده یاد من بیفت / نگو ولش کن به درک

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

سردم است?

و دیگر “دوستت دارم” تو هم گرمم نمی کند

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

همیشه سعی کنید وقتی به کسی برای اولین بار میگید دوستت دارم از ته درونتون باشه نه از روی هوس ، چون همون حرف باعث میشه که هیچوقت عاشق نشین .

زندگی را دوست دارم ولی افسوس که دیگر فرصتی برای زندگی ندارم .

آسمان امشب پر از ستاره های زیباست ، ستاره های روشن که می درخشند ، چشمک می زنند و می خندند .

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست

محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست

شب که آرام تر از پلک تو را می بندم

در دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست

دلتنگی

دلتنگی

دلتنگی

دایه ی مهربان تر از مادر شده

آغوش گشوده بلعیده مرا

درست از ساعتی که رفتی

نخواهمش کی را باید ببینم؟!

در بازگشت از زیارت ” تنهایی “

خنده سوغات بیاور

من هم پیش پایت

” سکوت ” را

سر می برم

اینو من نباید بهت بگم ولی تو یه عیب خیلی بزرگ داری که نمی شه دوستت نداشت!ا

می نویسم این پیامک را به دوست

ای پیامک صورت او را ببوس

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

سری اردیبهشت ۹۵

یه سکه رو بنداز بالا

اگر شیر اومد، دوستت دارم

اگر خط اومد، شک نکن دوستت دارم !

سری اردیبهشت ۹۵

دوستت داشتم

چنان که کودکان ِ دبستانی

زنگ ورزش را

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

اگه یه روز یه شاپرک / تو خونتون کشید سرک

یه خرده یاد من بیفت / نگو ولش کن به درک

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

سردم است?

و دیگر “دوستت دارم” تو هم گرمم نمی کند

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

همیشه سعی کنید وقتی به کسی برای اولین بار میگید دوستت دارم از ته درونتون باشه نه از روی هوس ، چون همون حرف باعث میشه که هیچوقت عاشق نشین .

زندگی را دوست دارم ولی افسوس که دیگر فرصتی برای زندگی ندارم .

آسمان امشب پر از ستاره های زیباست ، ستاره های روشن که می درخشند ، چشمک می زنند و می خندند .

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست

محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست

شب که آرام تر از پلک تو را می بندم

در دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست

دلتنگی

دلتنگی

دلتنگی

دایه ی مهربان تر از مادر شده

آغوش گشوده بلعیده مرا

درست از ساعتی که رفتی

نخواهمش کی را باید ببینم؟!

در بازگشت از زیارت ” تنهایی “

خنده سوغات بیاور

من هم پیش پایت

” سکوت ” را

سر می برم

اینو من نباید بهت بگم ولی تو یه عیب خیلی بزرگ داری که نمی شه دوستت نداشت!ا

می نویسم این پیامک را به دوست

ای پیامک صورت او را ببوس

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عشقولانه سری اردیبهشت ۹۵

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

عکس

Send this article to your social site