اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

by

اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

مخصوص ۱۳ به در ۹۵

اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

ای نگاهت پلی از مخمل و از ابریشم ، روزگاریست که تنها به تو می اندیشم

مخصوص ۱۳ به در ۹۵

  •

وای از نـیمـه شبـی کـه بیـدار شـوم تـو را بـخواهـم و خـودم را در آغـوش دیـگری بیـابم…!

ما که جزغاله شدیم بس که آتیش سوزوندی تو!

میخت و بد جوری توی قلبمون کوبوندی تو

اینقده با اون چشات ناز و کرشمه اومدی

تا دیگه هوش و حواس از سرمون پروندی تو

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

سند منگوله دار دلمون وقف شما

کفترای جلدمون ارزونی سقف شما

ما زمین خورده ی اون چشمای عاشق کشتیم

نمیبینی ما رو اما عمریه دلخوشتیم

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

ناز لبت چشیده ام یاد شکر نمی کنم / تا تو فرشته ی منی یاد دگر نمی کنم

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

هم خودم مرض دارم

هم پیامی که برایت نوشته ام

دوست داشتن مسریست…

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

گفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ای

من شکستم هر دو را

عاشقتم پس تو بیا

  •

این بار

مینویسمت…

” تو ” را میان اصطحکاک مداد و کاغذ

گیر خواهم انداخت

شاید اینگونه بشود تو را

” تجربه ” کرد…!!!

  •

وقتی کسی به دل نشست ،نشستنش مقدس است

حتی اگر نبینمش،همین برای من بس است

  •

*۱۴۰*دوستت دارم # ok اینم شارژ رفاقتمون بریز توقلبت ، شارژ شدی خبرم کن

   •

تو بشو یاس قشنگ لحظه هاى بیقرارم ، من میشم زلال بارون تاکنار تو ببارم

  •

یک نظر در خود نگر تا کیستى

عاشقى,

مستى,

خمارى,

چیستى,

جام هستى را بزن بر نیستى

هر چه هستى با مرامى, بیستى .

  •

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است…

آرام…

بیصدا..

اماهمیشگی..

  •

خواستم خرمنی از گل بریزم پای دوست عقل گفت گل برای گل فرستادن خطاست

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

مخصوص ۱۳ به در ۹۵

اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

ای نگاهت پلی از مخمل و از ابریشم ، روزگاریست که تنها به تو می اندیشم

مخصوص ۱۳ به در ۹۵

  •

وای از نـیمـه شبـی کـه بیـدار شـوم تـو را بـخواهـم و خـودم را در آغـوش دیـگری بیـابم…!

ما که جزغاله شدیم بس که آتیش سوزوندی تو!

میخت و بد جوری توی قلبمون کوبوندی تو

اینقده با اون چشات ناز و کرشمه اومدی

تا دیگه هوش و حواس از سرمون پروندی تو

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

سند منگوله دار دلمون وقف شما

کفترای جلدمون ارزونی سقف شما

ما زمین خورده ی اون چشمای عاشق کشتیم

نمیبینی ما رو اما عمریه دلخوشتیم

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

ناز لبت چشیده ام یاد شکر نمی کنم / تا تو فرشته ی منی یاد دگر نمی کنم

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

هم خودم مرض دارم

هم پیامی که برایت نوشته ام

دوست داشتن مسریست…

  •

 اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

گفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ای

من شکستم هر دو را

عاشقتم پس تو بیا

  •

این بار

مینویسمت…

” تو ” را میان اصطحکاک مداد و کاغذ

گیر خواهم انداخت

شاید اینگونه بشود تو را

” تجربه ” کرد…!!!

  •

وقتی کسی به دل نشست ،نشستنش مقدس است

حتی اگر نبینمش،همین برای من بس است

  •

*۱۴۰*دوستت دارم # ok اینم شارژ رفاقتمون بریز توقلبت ، شارژ شدی خبرم کن

   •

تو بشو یاس قشنگ لحظه هاى بیقرارم ، من میشم زلال بارون تاکنار تو ببارم

  •

یک نظر در خود نگر تا کیستى

عاشقى,

مستى,

خمارى,

چیستى,

جام هستى را بزن بر نیستى

هر چه هستى با مرامى, بیستى .

  •

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است…

آرام…

بیصدا..

اماهمیشگی..

  •

خواستم خرمنی از گل بریزم پای دوست عقل گفت گل برای گل فرستادن خطاست

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه مخصوص ۱۳ به در ۹۵

اسکای نیوز

اس ام اس جدید

Send this article to your social site