اس ام اس عاشقانه مخصوص عشق

by

اس ام اس عاشقانه مخصوص عشق

مخصوص عشق

دوست همه باش و معشوق من مهرت را به همه هدیه کن ولی عشفت را به من

 •

مخصوص عشق

بیـــا برای یکــبار هــم که شـــده…

دست به خلاف بزنیـم…!

من اندوه تـــو را مـــی دزدم…!

تو تنهـایـی مـرا…!!

مخصوص عشق

ازخداوند چیزی را برایت می خواهم که جز خدا،درباور هیچکس نگنجد

مخصوص عشق

انگشتانت را …

به من قرض بده

برای شمردن لحظه های نبودنت

کم آورده ام!…

مخصوص عشق

هر چقدر می خواهی به من پیله کن دوست دارم پروانه گی را…

 •

عشق تنها برای یک بار می اید و برای تمام عمرش می اید عشق همان بود که به تو ورزیدم حقیقتا همان یک بار حقیقتا همان یک بار و از بس بدان اویختم تا همیشه همه ی زندگی ام با ان بیش خواهد رفت بس تا همیشه عا شقت می مانم

گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند

خط عابر پیاده ندارد

 دست مرا بگیر و از آن رد کن…

 •

قرار دیدار ما

هر نیمه شب …

خیالت که نمی گذارد بخوابم…. !

شهیدت می کنم

 تا نام کوچه دلم شوی…!!

تو همه جا هستی

و دائما تو را

copy

و در پیش چشمانم

Paste

میکنم..

در آب که شستی تن بی تابت را

دیدند تمام رودها خوابت را

لبهام به شکل بوسه ماهی شده اند

بنداز درون آب قلابت را

مــــارا نکشان به سوی لبهای خودت

بر گـــــرد برو بخواب در جـــــای خودت

می خواهی اگر ببوسمت حرفی نیست

امـــــا همه ی عــواقبش پــــای خودت . . .

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه مخصوص عشق

مخصوص عشق

دوست همه باش و معشوق من مهرت را به همه هدیه کن ولی عشفت را به من

 •

مخصوص عشق

بیـــا برای یکــبار هــم که شـــده…

دست به خلاف بزنیـم…!

من اندوه تـــو را مـــی دزدم…!

تو تنهـایـی مـرا…!!

مخصوص عشق

ازخداوند چیزی را برایت می خواهم که جز خدا،درباور هیچکس نگنجد

مخصوص عشق

انگشتانت را …

به من قرض بده

برای شمردن لحظه های نبودنت

کم آورده ام!…

مخصوص عشق

هر چقدر می خواهی به من پیله کن دوست دارم پروانه گی را…

 •

عشق تنها برای یک بار می اید و برای تمام عمرش می اید عشق همان بود که به تو ورزیدم حقیقتا همان یک بار حقیقتا همان یک بار و از بس بدان اویختم تا همیشه همه ی زندگی ام با ان بیش خواهد رفت بس تا همیشه عا شقت می مانم

گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند

خط عابر پیاده ندارد

 دست مرا بگیر و از آن رد کن…

 •

قرار دیدار ما

هر نیمه شب …

خیالت که نمی گذارد بخوابم…. !

شهیدت می کنم

 تا نام کوچه دلم شوی…!!

تو همه جا هستی

و دائما تو را

copy

و در پیش چشمانم

Paste

میکنم..

در آب که شستی تن بی تابت را

دیدند تمام رودها خوابت را

لبهام به شکل بوسه ماهی شده اند

بنداز درون آب قلابت را

مــــارا نکشان به سوی لبهای خودت

بر گـــــرد برو بخواب در جـــــای خودت

می خواهی اگر ببوسمت حرفی نیست

امـــــا همه ی عــواقبش پــــای خودت . . .

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه مخصوص عشق

فروش بک لینک

Send this article to your social site