اس ام اس عاشقانه شعاع

by

اس ام اس عاشقانه شعاع

اس ام اس عاشقانه شعاع

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی.

اس ام اس عاشقانه شعاع

میدونی بعضی شبا چرا زود صبح میشه؟ چون خورشید هم دلش برات تنگ میشه

اس ام اس عاشقانه شعاع

شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

هر کجا محرم شدی چشم خیانت بازدار
چه بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود

اس ام اس عاشقانه شعاع

وقتی پایان داستان
دستان مهربان تو نباشد
بگذار قصه گو هر طور که می خواهد
داستان را ادامه دهد

مهم نیست که چند بهار در کنار هم زندگی کنیم،مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است .

اس ام اس عاشقانه شعاع

در پایان زندگی،خیلی از ما خواهیم گفت:
کاش فقط چند لحظه بیشتر داشتیم تا خوب به هم نگاه کنیم !

من ندانم که کیم
من فقط می دانم
که تویی شاه بیت غزل زندگی ام

اس ام اس جدید عاشقانه شعاع

بازدوستت دارمِ من
تو را یک قدم به عقب کشید …
ولی مهربان
پشتت دیوار است… !!
دیگر جایی برای قدم بعدی نیست
پس دوستت دارم

بی را شوق ماندن نیست
سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام

اس ام اس عاشقانه شعاع

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد …
اونو بدرقه راهت می کردم…

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه شعاع

اس ام اس عاشقانه شعاع

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی.

اس ام اس عاشقانه شعاع

میدونی بعضی شبا چرا زود صبح میشه؟ چون خورشید هم دلش برات تنگ میشه

اس ام اس عاشقانه شعاع

شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

هر کجا محرم شدی چشم خیانت بازدار
چه بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود

اس ام اس عاشقانه شعاع

وقتی پایان داستان
دستان مهربان تو نباشد
بگذار قصه گو هر طور که می خواهد
داستان را ادامه دهد

مهم نیست که چند بهار در کنار هم زندگی کنیم،مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است .

اس ام اس عاشقانه شعاع

در پایان زندگی،خیلی از ما خواهیم گفت:
کاش فقط چند لحظه بیشتر داشتیم تا خوب به هم نگاه کنیم !

من ندانم که کیم
من فقط می دانم
که تویی شاه بیت غزل زندگی ام

اس ام اس جدید عاشقانه شعاع

بازدوستت دارمِ من
تو را یک قدم به عقب کشید …
ولی مهربان
پشتت دیوار است… !!
دیگر جایی برای قدم بعدی نیست
پس دوستت دارم

بی را شوق ماندن نیست
سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام

اس ام اس عاشقانه شعاع

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد …
اونو بدرقه راهت می کردم…

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه شعاع

فروش بک لینک

بازی

Send this article to your social site