اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

by

اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

سری ۴۶

کوچه های شهر ما ویران نمی ماند عزیز / کار و بار عشق بی سامان نمی ماند عزیز

یک نفر فردا زمین را نور باران می کند / «مهدی» ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز

اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

آقا بیا به خاطر یاران ظهور کن / ما را از این هوای سراسیمه دور کن

وقتی برای بدرقه ی عشق میروی / از کوچه های خلوت ما هم عبور کن

سری ۴۶

“دلتنگى”

حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

دلتنگتم

اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

تمـــام ماجرای من برای تو سه واژه شد

سه واژه جدا

مــن و …

شب و …

هـــوای تـــو…

یکی یه دونه س، یکی هم مـثل ما حتما دو هزار دونه داره دیگه! که یادی از ما نمی کنی

برو با هر که می خواهد دلت گشت چمن کن

اگر خاری بگیرد دامنت را یاد من کن

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم

رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد

پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت ارزش دیروزها را امروز باور میکنیم

روزگار به من آموخت با زندگی قهر نکنیم / چون دنیا منت کش کسی نیست . . .

این روزها

سهم من از قاصدک ها

تنها فقط

دیدن و رقصیدنشان در

باد

است

چرا دیگر برایم از تو

خبر نمی آورند؟!!!

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگیست

غمخوارتم

رفیق

با پای برهنه میخوامت تا بدونی هیچ ریگی به کفشم نیست !

دلگیرم از تمام الفبای بی کسی ، به خصوص این پنج حرف

ف ا ص ل ه . . .

خدایا

سهمیه دل ما رو تو کدوم کارت میریزى که به دل ما چیزى نمیرسه..؟؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

سری ۴۶

کوچه های شهر ما ویران نمی ماند عزیز / کار و بار عشق بی سامان نمی ماند عزیز

یک نفر فردا زمین را نور باران می کند / «مهدی» ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز

اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

آقا بیا به خاطر یاران ظهور کن / ما را از این هوای سراسیمه دور کن

وقتی برای بدرقه ی عشق میروی / از کوچه های خلوت ما هم عبور کن

سری ۴۶

“دلتنگى”

حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

دلتنگتم

اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

تمـــام ماجرای من برای تو سه واژه شد

سه واژه جدا

مــن و …

شب و …

هـــوای تـــو…

یکی یه دونه س، یکی هم مـثل ما حتما دو هزار دونه داره دیگه! که یادی از ما نمی کنی

برو با هر که می خواهد دلت گشت چمن کن

اگر خاری بگیرد دامنت را یاد من کن

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم

رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد

پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت ارزش دیروزها را امروز باور میکنیم

روزگار به من آموخت با زندگی قهر نکنیم / چون دنیا منت کش کسی نیست . . .

این روزها

سهم من از قاصدک ها

تنها فقط

دیدن و رقصیدنشان در

باد

است

چرا دیگر برایم از تو

خبر نمی آورند؟!!!

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگیست

غمخوارتم

رفیق

با پای برهنه میخوامت تا بدونی هیچ ریگی به کفشم نیست !

دلگیرم از تمام الفبای بی کسی ، به خصوص این پنج حرف

ف ا ص ل ه . . .

خدایا

سهمیه دل ما رو تو کدوم کارت میریزى که به دل ما چیزى نمیرسه..؟؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۴۶

خرید بک لینک

bluray movie download

Send this article to your social site