اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

by

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

به پندار تو:جهانم زیباست!

جامه ام دیباست!

دیده ام بیناست!

زیانم گویاست!

قفسم طلاست!

به این ارزد که دلم تنهاست؟

سری ۳۳

ساعت که زنگ می زند….

مدام به این فکر میکنم که تو از ساعت هم کمتری..؟!

سری ۳۳

زمان بر نمیگردد، به عقربه ها دست نزن، زمان بر نمیگردد و تو نمیتوانی دل شکسته را با گذشت زمان پیوند بزنی

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

ای عشق از ماندن بگو، در چشم بی تابم بتاب، در چشم بیخوابم بخواب، ای عشق از ماندن بگو…

خدایا کم

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

بلبل باغ توام ، مشتاق دیدار توام / غم مخور دلدار من ، تا زنده ام یاد توام

در را باز کن خبری دارم ، قلب را بشکاف نامه ای دارم ، نامه را باز کن دوستت دارم.

همه واسه عشقشون گل می فرستند ، من موندم واسه گلم چی بفرستم؟

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی / من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بیایی

خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری / در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی.

تقدیم به تنهاصدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم

چه اشکالی دارد اگر

بهشت را به جهنمیان بدهند

تو را

به من ؟!!

عاشق تر از همه ما موش کوری ست که زیبایی جفت اش راچشم بسته باور می کند !

اگر قلبم از چوب بود

آن را به آتشکده چشمانت میسپردم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

به پندار تو:جهانم زیباست!

جامه ام دیباست!

دیده ام بیناست!

زیانم گویاست!

قفسم طلاست!

به این ارزد که دلم تنهاست؟

سری ۳۳

ساعت که زنگ می زند….

مدام به این فکر میکنم که تو از ساعت هم کمتری..؟!

سری ۳۳

زمان بر نمیگردد، به عقربه ها دست نزن، زمان بر نمیگردد و تو نمیتوانی دل شکسته را با گذشت زمان پیوند بزنی

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

ای عشق از ماندن بگو، در چشم بی تابم بتاب، در چشم بیخوابم بخواب، ای عشق از ماندن بگو…

خدایا کم

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

بلبل باغ توام ، مشتاق دیدار توام / غم مخور دلدار من ، تا زنده ام یاد توام

در را باز کن خبری دارم ، قلب را بشکاف نامه ای دارم ، نامه را باز کن دوستت دارم.

همه واسه عشقشون گل می فرستند ، من موندم واسه گلم چی بفرستم؟

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی / من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بیایی

خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری / در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی.

تقدیم به تنهاصدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم

چه اشکالی دارد اگر

بهشت را به جهنمیان بدهند

تو را

به من ؟!!

عاشق تر از همه ما موش کوری ست که زیبایی جفت اش راچشم بسته باور می کند !

اگر قلبم از چوب بود

آن را به آتشکده چشمانت میسپردم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۳۳

آپدیت نود32

سپهر نیوز

Send this article to your social site