اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

by

اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

سری ۱۷

خواب سبز رازقی باش / عاشق همیشگی باش / خسته ام از تلخی شب / تو طلوع زندگی باش

 اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

اگر پروانه بودم می پریدم / همین حالا حضورت می رسیدم / ولی پروانه نیستم پر ندارم / دلم تنگ است ولی چاره ندارم

 اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

در اوج بی قراری پرواز با تو زیباست / در انتهای هر راه آغاز با تو زیباست

اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

باور کن!

هیچ ستاره ای قبل از آسمان متولد نشده

نخ بادبادک نگاهت را پایین بیاور …

به من نگاه کن

من اندازه ی همین آسمان برهنه

دوستت دارم…و…..و ….شاید کمی بیشتر از آن

سری ۱۷

مگذارکه جاده های تنهایی از کوچه چشم تو بگذرند ، کسی در این حوالی هنوز منتظر است

 اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

همه چیز ارزش یک بار امتحان را دارد جز مرگ

استاد عشق مرا تست کن

پایان ترم است

از جانم امتحان بگیر

بیست میشوم

نیست میشوم..

  •

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است. زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی

  •

میفرستم این پیامک را به دوست /

او که صدها خصلت زیبا در اوست

 •

بامرام و با صداقت با ادب /

ای پیامک خاک پایش را ببوس

 •

 با تو غزل ستاره ها نورانیست /

دل در نگاه تو، زندانیست /

نگذر ز بهار، باغ احساس /

چون بی تو تمام لحظه ها بارانیست

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

سری ۱۷

خواب سبز رازقی باش / عاشق همیشگی باش / خسته ام از تلخی شب / تو طلوع زندگی باش

 اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

اگر پروانه بودم می پریدم / همین حالا حضورت می رسیدم / ولی پروانه نیستم پر ندارم / دلم تنگ است ولی چاره ندارم

 اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

در اوج بی قراری پرواز با تو زیباست / در انتهای هر راه آغاز با تو زیباست

اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

باور کن!

هیچ ستاره ای قبل از آسمان متولد نشده

نخ بادبادک نگاهت را پایین بیاور …

به من نگاه کن

من اندازه ی همین آسمان برهنه

دوستت دارم…و…..و ….شاید کمی بیشتر از آن

سری ۱۷

مگذارکه جاده های تنهایی از کوچه چشم تو بگذرند ، کسی در این حوالی هنوز منتظر است

 اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

همه چیز ارزش یک بار امتحان را دارد جز مرگ

استاد عشق مرا تست کن

پایان ترم است

از جانم امتحان بگیر

بیست میشوم

نیست میشوم..

  •

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است. زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی

  •

میفرستم این پیامک را به دوست /

او که صدها خصلت زیبا در اوست

 •

بامرام و با صداقت با ادب /

ای پیامک خاک پایش را ببوس

 •

 با تو غزل ستاره ها نورانیست /

دل در نگاه تو، زندانیست /

نگذر ز بهار، باغ احساس /

چون بی تو تمام لحظه ها بارانیست

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۷

بک لینک رنک 7

Send this article to your social site