اس ام اس عاشقانه سری دهم

by

اس ام اس عاشقانه سری دهم

سری دهم

*قسمتی از متن موجود نیست*

بقیه متن هم موجود نیست.اصلا متنی در کار نیست!

فقط میخواستم بدونی رفیق بیادتم…

  •

سری دهم

باران از راه رسید ، عشق را دوباره در مزرعه ی خالی تنم پروراند ، زندگی را در آسمان آبی چشمم حس کرد ،

ناگهان پایییز عشقم از راه رسید ، آری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست

 •

 اس ام اس عاشقانه سری دهم

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار ، اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد

 •

 اس ام اس عاشقانه سری دهم

زیر باران با یاد تو میروم ، به دنبال جای پای تو ، تو را می پرستم من شبانه ، برای لحظه های شادمانه ، برای با تو بودن صادقانه ، می آیم من به پیشت عاشقانه ،

به تو دل بستم من شاعرانه ، اما افسوس از درک زمانه ، چه زیباست راز زمانه ، اگر زندگی باشد یک ترانه

  •

 اس ام اس عاشقانه سری دهم

بودنم را هیچ ** باور نداشت ، هیچ ** کاری به کار من نداشت ، بنویسید بعد مرگم روی سنگ با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ ، آنکه خوابیده در این گور سرد بودنش را هیچ ** باور نکرد

  •

چراغ دل تاریکم از این خانه مرو ، آشنای تو منم بر در بیگانه مرو ، شمع من باش و بمان نور ز تو اشک ز من ، جانفشان تو منم در بر پروانه مرو ، سوختی جان مرا آه مکن ، اشک مریز ، از بر عاشق دلداده غریبانه مرو

  •

زندگی تلخ ترین خواب منست ، خسته ام ، خسته از این خواب بلند

    •

ﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻮﺋﯽ / ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮﻡ ؟ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ / ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻮﻡ . . .

  •

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﻢ ﺭﻭﺯ ﺧﺪﺍﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ

  •

 ﻣﺎ ﺯ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﺳﺘﻪ ﻓﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﺻﺒﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﻩ ﮐَﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ، ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺯﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺪ ﺳﺮﺍ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺷﺪ ، ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﯿﻢ . . .

  •

دوری ز برم ای گل ریحان چه نویسم ، من مور ضعیفم به سلیمان چه نویسم ، ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد ، با این دل پر درد به یاران چه نویسم

  •

من یه نامه ی عاشقونه ام بازم کن ، محتاج کمی نوازشم بازم کن ، هرچند که سکه سیاهم ای دوست ، در قلک دل پس اندازم کن

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری دهم

سری دهم

*قسمتی از متن موجود نیست*

بقیه متن هم موجود نیست.اصلا متنی در کار نیست!

فقط میخواستم بدونی رفیق بیادتم…

  •

سری دهم

باران از راه رسید ، عشق را دوباره در مزرعه ی خالی تنم پروراند ، زندگی را در آسمان آبی چشمم حس کرد ،

ناگهان پایییز عشقم از راه رسید ، آری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست

 •

 اس ام اس عاشقانه سری دهم

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار ، اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد

 •

 اس ام اس عاشقانه سری دهم

زیر باران با یاد تو میروم ، به دنبال جای پای تو ، تو را می پرستم من شبانه ، برای لحظه های شادمانه ، برای با تو بودن صادقانه ، می آیم من به پیشت عاشقانه ،

به تو دل بستم من شاعرانه ، اما افسوس از درک زمانه ، چه زیباست راز زمانه ، اگر زندگی باشد یک ترانه

  •

 اس ام اس عاشقانه سری دهم

بودنم را هیچ ** باور نداشت ، هیچ ** کاری به کار من نداشت ، بنویسید بعد مرگم روی سنگ با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ ، آنکه خوابیده در این گور سرد بودنش را هیچ ** باور نکرد

  •

چراغ دل تاریکم از این خانه مرو ، آشنای تو منم بر در بیگانه مرو ، شمع من باش و بمان نور ز تو اشک ز من ، جانفشان تو منم در بر پروانه مرو ، سوختی جان مرا آه مکن ، اشک مریز ، از بر عاشق دلداده غریبانه مرو

  •

زندگی تلخ ترین خواب منست ، خسته ام ، خسته از این خواب بلند

    •

ﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻮﺋﯽ / ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮﻡ ؟ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ / ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻮﻡ . . .

  •

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﻢ ﺭﻭﺯ ﺧﺪﺍﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ

  •

 ﻣﺎ ﺯ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﺳﺘﻪ ﻓﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﺻﺒﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﻩ ﮐَﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ، ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺯﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺪ ﺳﺮﺍ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺷﺪ ، ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﯿﻢ . . .

  •

دوری ز برم ای گل ریحان چه نویسم ، من مور ضعیفم به سلیمان چه نویسم ، ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد ، با این دل پر درد به یاران چه نویسم

  •

من یه نامه ی عاشقونه ام بازم کن ، محتاج کمی نوازشم بازم کن ، هرچند که سکه سیاهم ای دوست ، در قلک دل پس اندازم کن

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری دهم

بازی آزاد

اسکای نیوز

Send this article to your social site