اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

by

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

جدید سری ۲۲

در کلبه کوچکی که شعله ی وجود تو فانوس آن باشد سردی زمستان معنایی ندارد.

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

قوانین علم را به هم زده ای!

نبودنت وزن دارد!

تهی…

اما…

سنگین…!

جدید سری ۲۲

به حرمت خاطرمون،به دوری فاصله مون/به تنگی رابطمون،دوست دارم ای مهربون

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

تازمانی که دلم سوى خداپرنکشد

تازمانی که اجل خط ونشانی نکشد

دارمت دوست به حدى که خدامیداند

راز‎ ‎این قصه فقط باد صبا‎ ‎میداند

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

www.love.com

Search

Loading

lll

۱۰%

llllllllll

۳۰%

llllllllllllll

۵۰%

llllllllllllllllll

۷۰%

lllllllllllllllllllllllllll

۱۰۰%

Send

تو تونستی با تمام وجود وارد قلبم بشی!

موجی از عشق را برساحل دلت میفرستم تابدانی فراموش شدنی نیستى

بهت نمیگم دلمی چون پر از غمه نمیگم گلی چون عمرش کمه نمیگم چشامی چون واست کمه بهت میگم خودتی چون از تو بهتر، کسی نیست

پیش فرض

بـــا این که تمـــــــام قصه را میدانی / باز آیه ی یأس پیش من می خوانی

بــــــا آن همه تــــرفند دلم را بردی / تا بشکنی و دو بــــاره بر گــــردانی؟

خورشیدی و گــرمای محبت در دست / با آمدن تــــو مــــاه چشمش را بست

بــــــا سرعت نـــــور سمت تو می آیم / وقتی که چراغ چشمهایت سبز است . . .

در فصلی که هـوا لطیف و عـــالی ست / فصلی که فصل عشق و فارغبالی ست

وقتی بــــاران به شیشه هــا می کوبد / در آغـــوشم چقدر جــــایت خـالی ست . . .

 •

با اینکه از تنهایی میترسم ولی دوست دارم تو قلبه تو تنها باشم

اتل متل یه گلدون فرستادم براتون گل نداره ببخشید میشه بشید گل اون

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

جدید سری ۲۲

در کلبه کوچکی که شعله ی وجود تو فانوس آن باشد سردی زمستان معنایی ندارد.

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

قوانین علم را به هم زده ای!

نبودنت وزن دارد!

تهی…

اما…

سنگین…!

جدید سری ۲۲

به حرمت خاطرمون،به دوری فاصله مون/به تنگی رابطمون،دوست دارم ای مهربون

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

تازمانی که دلم سوى خداپرنکشد

تازمانی که اجل خط ونشانی نکشد

دارمت دوست به حدى که خدامیداند

راز‎ ‎این قصه فقط باد صبا‎ ‎میداند

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

www.love.com

Search

Loading

lll

۱۰%

llllllllll

۳۰%

llllllllllllll

۵۰%

llllllllllllllllll

۷۰%

lllllllllllllllllllllllllll

۱۰۰%

Send

تو تونستی با تمام وجود وارد قلبم بشی!

موجی از عشق را برساحل دلت میفرستم تابدانی فراموش شدنی نیستى

بهت نمیگم دلمی چون پر از غمه نمیگم گلی چون عمرش کمه نمیگم چشامی چون واست کمه بهت میگم خودتی چون از تو بهتر، کسی نیست

پیش فرض

بـــا این که تمـــــــام قصه را میدانی / باز آیه ی یأس پیش من می خوانی

بــــــا آن همه تــــرفند دلم را بردی / تا بشکنی و دو بــــاره بر گــــردانی؟

خورشیدی و گــرمای محبت در دست / با آمدن تــــو مــــاه چشمش را بست

بــــــا سرعت نـــــور سمت تو می آیم / وقتی که چراغ چشمهایت سبز است . . .

در فصلی که هـوا لطیف و عـــالی ست / فصلی که فصل عشق و فارغبالی ست

وقتی بــــاران به شیشه هــا می کوبد / در آغـــوشم چقدر جــــایت خـالی ست . . .

 •

با اینکه از تنهایی میترسم ولی دوست دارم تو قلبه تو تنها باشم

اتل متل یه گلدون فرستادم براتون گل نداره ببخشید میشه بشید گل اون

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه جدید سری ۲۲

بک لینک رنک 8

Send this article to your social site