اس ام اس باحال

by farhang torabian

آدمــــها می آیند…
خودشان را نشان می دهند…
اصـــــــــــــــــــــرار می کنند!!
برای اثبات بودنشان و ماندنشان…
اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان…
همان آدمها ٬ وقتی که پذیرفتی بودنشان را…
وقتی که بـــــــــــــــاورشان کردی٬
به سادگـــــــــــــــــــــی…
می رونــــــــــــــــــــــد…
و تــــــــــو می مانی با بــــــــــــــــاوری که…!!!

منبع:

http://uzavirky-silnic.info

Send this article to your social site