اس ام اس love سری جدید

by

اس ام اس love سری جدید

سری جدید

چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده!

کاش نگاهت، یک قدم نزدیک تر بود

اس ام اس love سری جدید

من تمام نا تمام توام

ناتمام تمام من کجائی؟؟

سری جدید

من و تو از تبار بی کسانیم / در این غوغا چه ** را ک.س بدانیم / کسی نشنیده فریاد کمک را / کمک کن تا برای هم بمانیم

اس ام اس love سری جدید

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم / گردش به حریم با صفایت بکنم / آشوب دلم به من چنین فرمان داد / در سجده بیفتم و دعایت کنم

اس ام اس love سری جدید

تو بشو یاس قشنگ لحظه های بی قرارم / من میشم زلال بارون تا کنار تو ببارم

ساعتها را جلو می کشند

وقت ِ شرعی ِ چشمانت زودتر از راه خواهد رسید

رکعتی بر بوسه نگاهت خواهم گذاشت

ربّنا لااقل آتنا…!

هنوز قلبم جایی حوالی ِ تو می تپد …!

نه خیالی نه حالی جایی حوالی‌ِخود ِ خودَت .

مواظبَش باش

من به مهر تو چنان رام شدم٫که خدا می داند

من به زلف تو چنان خام شدم٫که خدا میداند

این چه سحری ست که بر جام نگاهت جاری ست

من چنان جادوی این دام شدم که خدا میداند

نافم را که بریدند، فاصله ها شد تقدیر من…

.آری از همان وقتها شروع شد بی‌ تو بودنم

کره ی زمین به این بزرگی ….

اما نمی دانم چرا ،

جز آغوشت ،

به هیچ جای دیگری تعلق ندارم ….؟!!

آغاز من ،پایان تو بود

چه تجربه سختی بود

دلکندن از گرمای دستان تو

هنوز در دستانم

جا مانده حرارتیست

که یاد آور کلمه سخت خداحافظیست

مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا ، هان !؟

بیا پایین ، زود باش ، آخه تو فقط ماه منی !

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس love سری جدید

سری جدید

چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده!

کاش نگاهت، یک قدم نزدیک تر بود

اس ام اس love سری جدید

من تمام نا تمام توام

ناتمام تمام من کجائی؟؟

سری جدید

من و تو از تبار بی کسانیم / در این غوغا چه ** را ک.س بدانیم / کسی نشنیده فریاد کمک را / کمک کن تا برای هم بمانیم

اس ام اس love سری جدید

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم / گردش به حریم با صفایت بکنم / آشوب دلم به من چنین فرمان داد / در سجده بیفتم و دعایت کنم

اس ام اس love سری جدید

تو بشو یاس قشنگ لحظه های بی قرارم / من میشم زلال بارون تا کنار تو ببارم

ساعتها را جلو می کشند

وقت ِ شرعی ِ چشمانت زودتر از راه خواهد رسید

رکعتی بر بوسه نگاهت خواهم گذاشت

ربّنا لااقل آتنا…!

هنوز قلبم جایی حوالی ِ تو می تپد …!

نه خیالی نه حالی جایی حوالی‌ِخود ِ خودَت .

مواظبَش باش

من به مهر تو چنان رام شدم٫که خدا می داند

من به زلف تو چنان خام شدم٫که خدا میداند

این چه سحری ست که بر جام نگاهت جاری ست

من چنان جادوی این دام شدم که خدا میداند

نافم را که بریدند، فاصله ها شد تقدیر من…

.آری از همان وقتها شروع شد بی‌ تو بودنم

کره ی زمین به این بزرگی ….

اما نمی دانم چرا ،

جز آغوشت ،

به هیچ جای دیگری تعلق ندارم ….؟!!

آغاز من ،پایان تو بود

چه تجربه سختی بود

دلکندن از گرمای دستان تو

هنوز در دستانم

جا مانده حرارتیست

که یاد آور کلمه سخت خداحافظیست

مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا ، هان !؟

بیا پایین ، زود باش ، آخه تو فقط ماه منی !

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس love سری جدید

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Send this article to your social site