اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

by

اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

یک آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو ، این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو..

اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

بر لب دریای حسرت کلبه ای دارم قدیمی / از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی

اردیبهشت ۹۵

اگر از خدمتت دورم ز دل شرمندگی دارم ولیکن از صمیم قلب تو را من دوست دارم

اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

هرچه عشق هست

در تصرف غم است.

در بضاعت نگاه کیست

عشق شادمانه‌ای؟

هرگز ندانستم: عشق است یا اعتمادی محض؟

می‌دانم اما – مثل چاقویی -تا دسته در قلبم فرو رفته

ماه

برکه ای ست در آسمان

که عکس تو در آن افتاده

تویی که هر شب به “خواب”م می‌آیی! بخوابم، می‌آیی؟

از من فاصله بگیر پیش از آنکه، فاصله تو را از من بگیرد.

نمی‌دانم کجا می‌بری مرا

همراهت می‌آیم

تا آخر راه

و هیچ نمی‌پرسم از تو

هرگز.

عاشقم باشی می‌میرم

یا عاشقم نباشی؟

آنروز که همه دنبال چشمان زیبا هستند

تو به دنبال نگاه زیبا باش.

گاهی وقتا زندگی تمام حواسشو جمع می کنه تا ببینه تو چی دوست داری تا درست همون ازت بگیره! کاش نفهمه من چقدر دوستت دارم!

گاهی وقتها از نردبان بالا می روی تا دستان خدا را بگیری

غافل از اینکه خدا پایین ایستاده و نردبان را محکم گرفته که تو نیفتی.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

یک آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو ، این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو..

اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

بر لب دریای حسرت کلبه ای دارم قدیمی / از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی

اردیبهشت ۹۵

اگر از خدمتت دورم ز دل شرمندگی دارم ولیکن از صمیم قلب تو را من دوست دارم

اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

هرچه عشق هست

در تصرف غم است.

در بضاعت نگاه کیست

عشق شادمانه‌ای؟

هرگز ندانستم: عشق است یا اعتمادی محض؟

می‌دانم اما – مثل چاقویی -تا دسته در قلبم فرو رفته

ماه

برکه ای ست در آسمان

که عکس تو در آن افتاده

تویی که هر شب به “خواب”م می‌آیی! بخوابم، می‌آیی؟

از من فاصله بگیر پیش از آنکه، فاصله تو را از من بگیرد.

نمی‌دانم کجا می‌بری مرا

همراهت می‌آیم

تا آخر راه

و هیچ نمی‌پرسم از تو

هرگز.

عاشقم باشی می‌میرم

یا عاشقم نباشی؟

آنروز که همه دنبال چشمان زیبا هستند

تو به دنبال نگاه زیبا باش.

گاهی وقتا زندگی تمام حواسشو جمع می کنه تا ببینه تو چی دوست داری تا درست همون ازت بگیره! کاش نفهمه من چقدر دوستت دارم!

گاهی وقتها از نردبان بالا می روی تا دستان خدا را بگیری

غافل از اینکه خدا پایین ایستاده و نردبان را محکم گرفته که تو نیفتی.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس مخصوص عشق اردیبهشت ۹۵

آپدیت نود32

روزنامه قانون

Send this article to your social site