اس ام اس لاو سری جدید اردیبهشت ۹۵

by

اس ام اس لاو سری جدید اردیبهشت ۹۵

سری جدید اردیبهشت ۹۵

دختری را می شناسم که هر شب برای ستاره ها شعر می خواند و آنها به او زبان آسمانی می آموزند

روزی پرسیدم:دیشب چه واژه ای آموختی؟

شرمنده نگاهم کرد و چشمک زد

سری جدید اردیبهشت ۹۵

روزی می رسد که برگ برنده ات “دل” می شود

ولی تو دیگر حاکم نیستی!!!

سری جدید اردیبهشت ۹۵

مــن کـه می دانـم …

بـه کودکی هم اگر برگردم …

تو همــان شیشـه ی شیر گمشده ام می شوی ..

سری جدید اردیبهشت ۹۵

قبل از عاشق شدن بیاموز که چگونه در برفها راه بروی بدون اینکه ردپایی از خود برجای بگذاری

 

گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی، یاد کن از قلب بی تابی که هر دم یاد توست

 

ما اهل دلیم اشاره را میفهمیم / راز شب پر ستاره را می فهمیم / به پنجره های بسته عادت داریم / به دوست وفادار ارادت داریم

 

به دریا بزن قایقت میشوم / حقیرم ولی لایقت میشوم / من عاشق شدن را بلد نیستم / تو یادم بده عاشقت میشوم

 

دترعزمیسزادتوم

همون “دوستت دارم عزیزمه”ا

که کلماتش برای سریعتر رسیدن به تو ، از سر و کول همدیگه بالا رفتن !ا

 

سالها در کوچه ی دل یاد تو بود ، یاد آن کوچه و آن رهگذر خسته بخیر

 

یک رنگ و بوی تازه از عشق بگیر / پر سوزترین گدازه از عشق بگیر

در هر نفسی که می تپی ای دل / یادت نرود اجازه از عشق بگیر

 

پنجره دلم را

بروی تو می گشایم

که در این کویر خشک

دریایی مواج و عمیقی

 

شعر که میخوانم .. چشمانت را نبند ! تو که میدانی .. حافظه ی خوبی ندارم !!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس لاو سری جدید اردیبهشت ۹۵

سری جدید اردیبهشت ۹۵

دختری را می شناسم که هر شب برای ستاره ها شعر می خواند و آنها به او زبان آسمانی می آموزند

روزی پرسیدم:دیشب چه واژه ای آموختی؟

شرمنده نگاهم کرد و چشمک زد

سری جدید اردیبهشت ۹۵

روزی می رسد که برگ برنده ات “دل” می شود

ولی تو دیگر حاکم نیستی!!!

سری جدید اردیبهشت ۹۵

مــن کـه می دانـم …

بـه کودکی هم اگر برگردم …

تو همــان شیشـه ی شیر گمشده ام می شوی ..

سری جدید اردیبهشت ۹۵

قبل از عاشق شدن بیاموز که چگونه در برفها راه بروی بدون اینکه ردپایی از خود برجای بگذاری

 

گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی، یاد کن از قلب بی تابی که هر دم یاد توست

 

ما اهل دلیم اشاره را میفهمیم / راز شب پر ستاره را می فهمیم / به پنجره های بسته عادت داریم / به دوست وفادار ارادت داریم

 

به دریا بزن قایقت میشوم / حقیرم ولی لایقت میشوم / من عاشق شدن را بلد نیستم / تو یادم بده عاشقت میشوم

 

دترعزمیسزادتوم

همون “دوستت دارم عزیزمه”ا

که کلماتش برای سریعتر رسیدن به تو ، از سر و کول همدیگه بالا رفتن !ا

 

سالها در کوچه ی دل یاد تو بود ، یاد آن کوچه و آن رهگذر خسته بخیر

 

یک رنگ و بوی تازه از عشق بگیر / پر سوزترین گدازه از عشق بگیر

در هر نفسی که می تپی ای دل / یادت نرود اجازه از عشق بگیر

 

پنجره دلم را

بروی تو می گشایم

که در این کویر خشک

دریایی مواج و عمیقی

 

شعر که میخوانم .. چشمانت را نبند ! تو که میدانی .. حافظه ی خوبی ندارم !!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس لاو سری جدید اردیبهشت ۹۵

آپدیت نود 32 ورژن 4

مرکز فیلم

Send this article to your social site