اس ام اس عشقولانه جدید سال ۹۵

by

اس ام اس عشقولانه جدید سال ۹۵

عشقولانه جدید سال ۹۵

عشق یعنی همه چیز رو در راه هدف مقدس دادن و در پاداشش هیچ رو نخواستن . . .

اس ام اس عشقولانه جدید سال ۹۵

زندگی ابرهایی است با نام وفا / میریزد به جویی به نام صفا

میرود به رودی به نام عشق / میرسد به دریایی به نام وداع . . .

جدید سال ۹۵

زندگی سه چیزه :

گریه که پاک میشه

خنده که محو میشه

و یاد تو که فراموش نمیشه . . .

عشق رخ یار بر من زار مگیر / بر خسته دلات رند خمار مگیر

صوفی چو تو رسم رهروان می دانی / بر مردم رند نکته بسیار مگیر . . .

(حافظ)

ببخشید ، سایه ی من عاشق سایتون شده ، میشه همسایه شیم ؟

زیباترین شب زمین شب پر از نگاه تو / دعای من برای تو ، خدای من پناه تو .

میدونی چرا غروب همیشه سرخه ؟ چون هر وقت میبینه چقدر دوست دارم ، حسودیش میشه !

آمد آن احساس ها را پس گرفت

از غزل ها لفظ “ما” را پس گرفت

در دلم احساس مجنون زنده است

یادش آمد…ادّعا را پس گرفت

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد

دلم برای تپیدن بهانه میخواهد

تمام حرف من این است قسم به لبخندت

که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

دلم بسیار میخواهد فراموشت کنم دیگر

اگر چه میشوم تاریک… خاموشت کنم دیگر

نشانت میدهم مفهوم تلخ دل شکستن را

رها چون کوله باری کهنه از دوشت کنم دیگر

تواگربازکنی پنجره ای سوی دلت…میتوان گفت که من چلچله باغ توام

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف…سخت محتاج به گرمای توام…

فقط من مانده ام آواره ای نیست،

دلی دارم که او هم کاره ای نیست،

نصیبم از جهان تکرار درد است،

چه باید کرد؟ گویی چاره ای نیست.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عشقولانه جدید سال ۹۵

عشقولانه جدید سال ۹۵

عشق یعنی همه چیز رو در راه هدف مقدس دادن و در پاداشش هیچ رو نخواستن . . .

اس ام اس عشقولانه جدید سال ۹۵

زندگی ابرهایی است با نام وفا / میریزد به جویی به نام صفا

میرود به رودی به نام عشق / میرسد به دریایی به نام وداع . . .

جدید سال ۹۵

زندگی سه چیزه :

گریه که پاک میشه

خنده که محو میشه

و یاد تو که فراموش نمیشه . . .

عشق رخ یار بر من زار مگیر / بر خسته دلات رند خمار مگیر

صوفی چو تو رسم رهروان می دانی / بر مردم رند نکته بسیار مگیر . . .

(حافظ)

ببخشید ، سایه ی من عاشق سایتون شده ، میشه همسایه شیم ؟

زیباترین شب زمین شب پر از نگاه تو / دعای من برای تو ، خدای من پناه تو .

میدونی چرا غروب همیشه سرخه ؟ چون هر وقت میبینه چقدر دوست دارم ، حسودیش میشه !

آمد آن احساس ها را پس گرفت

از غزل ها لفظ “ما” را پس گرفت

در دلم احساس مجنون زنده است

یادش آمد…ادّعا را پس گرفت

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد

دلم برای تپیدن بهانه میخواهد

تمام حرف من این است قسم به لبخندت

که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

دلم بسیار میخواهد فراموشت کنم دیگر

اگر چه میشوم تاریک… خاموشت کنم دیگر

نشانت میدهم مفهوم تلخ دل شکستن را

رها چون کوله باری کهنه از دوشت کنم دیگر

تواگربازکنی پنجره ای سوی دلت…میتوان گفت که من چلچله باغ توام

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف…سخت محتاج به گرمای توام…

فقط من مانده ام آواره ای نیست،

دلی دارم که او هم کاره ای نیست،

نصیبم از جهان تکرار درد است،

چه باید کرد؟ گویی چاره ای نیست.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عشقولانه جدید سال ۹۵

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید

Send this article to your social site