اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

by

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

۲۱ فروردین ۹۵

پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ، ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم ، به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

به حرمت خاطرمون به دوری و فاصلمون به تنگی رابطمون دلتنگتم ای ای مهربون

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

تو شب های دلواپسی فکر نکنی که بی کسی حتی تو اوج غربت هم واسه من همه کسی

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

اگر یادم کنی دیوانه میشم*فراموشم کنی بیگانه میشم*اگر ترکم کنی میمیرم از غم*اگر فراموشم کنی میپاشم از هم

۲۱ فروردین ۹۵

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است

ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است

لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است

روزگاری هستی ام را می نواخت ، آفتاب عشق شور انگیز من

این زمان خاموش و خالی مانده است ، سینه ی از آرزو لبریز من . . .

نبض زندگی هنوز می زند ، من و تو زنده ایم ، بهار در راه است

ستاره چشمک می زند ، غنچه ها باز شده اند

مرغ عشق من می خواند ، پس چرا ناامیدی . . . ؟

از روزی کـــه یکی دلــم را بــرده / تب دارم مثل طفل سر مـا خورده

گفتارم شعر، شعر هایم هذیــان / دکتر جا ن بنده زنده ام یــا مرده؟

تـــا خرمن مــو به دوش می اندازد / بین همه جنب و جوش می اندازد

گفتیم نصیحتش کنید ای مـــردم / گفتند به پشت گــوش می اندازد . . .

هر چند کسی میان ما حــایل نیست / اما نگهت به سوی من مـــایل نیست

گفتم قسمت دهم ، ولی می گـو یند / چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .

دیدن تو عشق منه ، نگاه تو عمر منه ، لبخند تو گنج منه ، ندیدنت رنج منه.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

۲۱ فروردین ۹۵

پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ، ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم ، به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

به حرمت خاطرمون به دوری و فاصلمون به تنگی رابطمون دلتنگتم ای ای مهربون

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

تو شب های دلواپسی فکر نکنی که بی کسی حتی تو اوج غربت هم واسه من همه کسی

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

اگر یادم کنی دیوانه میشم*فراموشم کنی بیگانه میشم*اگر ترکم کنی میمیرم از غم*اگر فراموشم کنی میپاشم از هم

۲۱ فروردین ۹۵

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است

ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است

لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است

روزگاری هستی ام را می نواخت ، آفتاب عشق شور انگیز من

این زمان خاموش و خالی مانده است ، سینه ی از آرزو لبریز من . . .

نبض زندگی هنوز می زند ، من و تو زنده ایم ، بهار در راه است

ستاره چشمک می زند ، غنچه ها باز شده اند

مرغ عشق من می خواند ، پس چرا ناامیدی . . . ؟

از روزی کـــه یکی دلــم را بــرده / تب دارم مثل طفل سر مـا خورده

گفتارم شعر، شعر هایم هذیــان / دکتر جا ن بنده زنده ام یــا مرده؟

تـــا خرمن مــو به دوش می اندازد / بین همه جنب و جوش می اندازد

گفتیم نصیحتش کنید ای مـــردم / گفتند به پشت گــوش می اندازد . . .

هر چند کسی میان ما حــایل نیست / اما نگهت به سوی من مـــایل نیست

گفتم قسمت دهم ، ولی می گـو یند / چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .

دیدن تو عشق منه ، نگاه تو عمر منه ، لبخند تو گنج منه ، ندیدنت رنج منه.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه ۲۱ فروردین ۹۵

بک لینک رنک 8

Send this article to your social site