اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

by

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

۱۸ فروردین ۹۵

تو بشو یاس قشنگ لحظه های بی قرارم/ من میشم زلال بارون تا کنارتو ببارم

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

ازیادها نخواهند رفت آنان که برقلبها حکومت می کنند

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من

تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

۱۸ فروردین ۹۵

برای دوست داشتنت از من دلیل می خواهند ، نازنین !

چشمانت را قرض می دهی ؟

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

اگه قصر تو واسم جایی نداره

کلبه خاکی فلبم قابل تو رو نداره

امروز روز جهانى دزدى بود

آهاى تو که قلبمو دزدى دیدى روزت مبارک

گل نازم بگو بارون بباره

که چشماتو به یاد من بیاره

تماشای تو زیر قطره ی بارون

چه با من میکنه امشب دوباره

مراقب قلبها باشیم.وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم.

پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش میگردیم

وقتی که از دست دادیمش دنبال خاطراتش میگردیم و باز تنهاییم.

اینجا آسمان صاف تا قسمتی به رنگ عشق ،همراه با غبار فراق است

توده ی سلام به سمت شما در حرکت است

ضمنآ احتمال بارش بوس دور از انتظار نیست…

۱قطعه قلب ۳در۴
۱فیش محبت
۱کپى از دوستى بیار تا ۶ دنگ قلبم رو بنامت کنم

|+|+|+|+| |

تو این قبرستون یه جاخالیه هر وقت اراده کنی میمیرم برات

میدونی چرابرات SMS میفرستم؟

چون این طوری برای ۱ثانیه اسمم می افته رو گوشیت و تو

۱ثانیه به من فکرمیکنی واین یک ثانیه برام یک دنیا ارزش داره

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

۱۸ فروردین ۹۵

تو بشو یاس قشنگ لحظه های بی قرارم/ من میشم زلال بارون تا کنارتو ببارم

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

ازیادها نخواهند رفت آنان که برقلبها حکومت می کنند

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من

تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

۱۸ فروردین ۹۵

برای دوست داشتنت از من دلیل می خواهند ، نازنین !

چشمانت را قرض می دهی ؟

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

اگه قصر تو واسم جایی نداره

کلبه خاکی فلبم قابل تو رو نداره

امروز روز جهانى دزدى بود

آهاى تو که قلبمو دزدى دیدى روزت مبارک

گل نازم بگو بارون بباره

که چشماتو به یاد من بیاره

تماشای تو زیر قطره ی بارون

چه با من میکنه امشب دوباره

مراقب قلبها باشیم.وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم.

پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش میگردیم

وقتی که از دست دادیمش دنبال خاطراتش میگردیم و باز تنهاییم.

اینجا آسمان صاف تا قسمتی به رنگ عشق ،همراه با غبار فراق است

توده ی سلام به سمت شما در حرکت است

ضمنآ احتمال بارش بوس دور از انتظار نیست…

۱قطعه قلب ۳در۴
۱فیش محبت
۱کپى از دوستى بیار تا ۶ دنگ قلبم رو بنامت کنم

|+|+|+|+| |

تو این قبرستون یه جاخالیه هر وقت اراده کنی میمیرم برات

میدونی چرابرات SMS میفرستم؟

چون این طوری برای ۱ثانیه اسمم می افته رو گوشیت و تو

۱ثانیه به من فکرمیکنی واین یک ثانیه برام یک دنیا ارزش داره

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه ۱۸ فروردین ۹۵

بک لینک رنک 1

Send this article to your social site