اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

by

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

۱۴ فروردین ۹۵

خدا ابر رو به گریه میاره تا گلها بخندن، پس هر وقت بارون آمد یادت نره بخندی…

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

علم ثابت کرده که شکر در آب حل میشه ، پس هیچ وقت زیر بارون نرو ، چون شیرین ترین دوستم را از دست می دم

 •

۱۴ فروردین ۹۵

باران که می بارد تو در راهی

از دشت شب تا باغ ِ بیداری

از عطر عشق و آشتی لبریز

با ابر و آب و آسمان جاری

تا عطرِ آهنگ تو می رقصد…..

تا شعر باران تو می گیرد……..

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمیکنند . . .

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

عاشق تر از همه ما موش کوری است که زیبایی جفتش را چشم بسته باور دارد . . .

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

یادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر “فقط یه شوخی بود”

کمی کمی کنجکاوی پشت “همینطوری پرسیدم”

قدری احساسات پشت “به من چه اصلا”

مقداری خرد پشت “چه میدونم”

واندکی درد پشت “اشکالی نداره” وجود دارد . . .

دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم . . .

   •

آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود . .

 •

زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند

امّا اگر در او دقیق شوی ، می گرید . . .

 •

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . . .

   •

ما ز هر صاحب دلی یک رسته فن آموختیم

عشق از لیلی و صبر از کوه کَن آموختیم

گریه از مرغ سحر ، خود سوزی از پروانه ها

صد سرا ویرانه شد ، تا ساختن آموختیم . . .

 •

خوب من

سیب را چیدم تـا ببینی تو را میخواهم ، نه بهشت را . . .

 •

اگه دلتنگ باشی تو ، مثل بارون شروع میشم

که با هر قطره اشکت ، منم که زیر رو رو میشم

همیشه ساده رنجیدی ، همیشه سخت بخشیدی

تورو میبخشم این لحظه ، شاید بازم منو دیدی . . .

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

۱۴ فروردین ۹۵

خدا ابر رو به گریه میاره تا گلها بخندن، پس هر وقت بارون آمد یادت نره بخندی…

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

علم ثابت کرده که شکر در آب حل میشه ، پس هیچ وقت زیر بارون نرو ، چون شیرین ترین دوستم را از دست می دم

 •

۱۴ فروردین ۹۵

باران که می بارد تو در راهی

از دشت شب تا باغ ِ بیداری

از عطر عشق و آشتی لبریز

با ابر و آب و آسمان جاری

تا عطرِ آهنگ تو می رقصد…..

تا شعر باران تو می گیرد……..

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمیکنند . . .

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

عاشق تر از همه ما موش کوری است که زیبایی جفتش را چشم بسته باور دارد . . .

 •

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

یادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر “فقط یه شوخی بود”

کمی کمی کنجکاوی پشت “همینطوری پرسیدم”

قدری احساسات پشت “به من چه اصلا”

مقداری خرد پشت “چه میدونم”

واندکی درد پشت “اشکالی نداره” وجود دارد . . .

دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم . . .

   •

آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود . .

 •

زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند

امّا اگر در او دقیق شوی ، می گرید . . .

 •

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . . .

   •

ما ز هر صاحب دلی یک رسته فن آموختیم

عشق از لیلی و صبر از کوه کَن آموختیم

گریه از مرغ سحر ، خود سوزی از پروانه ها

صد سرا ویرانه شد ، تا ساختن آموختیم . . .

 •

خوب من

سیب را چیدم تـا ببینی تو را میخواهم ، نه بهشت را . . .

 •

اگه دلتنگ باشی تو ، مثل بارون شروع میشم

که با هر قطره اشکت ، منم که زیر رو رو میشم

همیشه ساده رنجیدی ، همیشه سخت بخشیدی

تورو میبخشم این لحظه ، شاید بازم منو دیدی . . .

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه ۱۴ فروردین ۹۵

خرید بک لینک

Send this article to your social site