اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

by

اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

و love سری جدید

از طعنه جاهلان نخواهم ترسید

بر خنده این زمانه خواهم خندید

من بر سر عشق پاک خود میمانم

تا کور شود هر آنکه نتواند دید

و love سری جدید

من آمده ام که با تو راهی بشوم

آنی که تو از دلم بخواهی بشوم

دریا بغلم کن! بغلم کن دریا!

می خواهم از این به بعد ماهی بشوم

اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم

ز چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که

دوسِت دارم بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی

نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی اگه یه روزچشمات پرِاشک شد

ودنبال یه شونه گشتی که گریه کنی،صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم

اما منم پا به پات گریه می کنم اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن

 قول می دم سکوت کنم اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی

صِدام کن چون قلبم تنهاست اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم

اما باهات میدوم اگه بیه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون من قبل از تو میمیرم

پاکترین هوای دنیا هوایی است که در وجود ماست، چرا که هر لحظه دلمان هوای هم را میکند

 

هر وقت تونستی برف رو سیاه کنی، پر کلاغ رو سفید کنی، آتیشو بوس کنی، توی آب یه نفس عمیق بکشی اون موقع منم میتونم فراموشت کنم

یادمان باشد اگر دور شدیم، این صدای نفس خاطره هاست که چنین دلگرمیم

ماهی تو، که بربام شکوه آمده است / آیینه ز دستت به ستوه آمده است

خورشید اگر گرم تماشای تو نیست / دلگیر نشو ز پشت کـوه آمده است

یک پلک زدن فاصله از تو تا من / باید بزنیـــم پلک یا تو یا من

هر چند که گفتند گناه است این کار / اما تو یکی بزن گناهش با من . . .

 

مثل گل صد برگ شکوفــا شده ای / چون مـــاه چهار ده شکوفا شده ای

در آینـه ی نگاه من چشم بدوز / تا در یابی چقدر زیبا شده ای . . .

ای روی گشـــاده خُلق تنگ آمده ای / آهــوی رمیده چـون پلنـگ آمـده ای

آن روسری سپید می دانی چیست؟ / بــــا پـرچم آشتی بـه جنگ آمـده ای . . .

خوش خُلقی و خشم همزمان یعنی چه؟ / بیـزاری و عشق تـوأمـان یعنی چه؟

با رفتن من اگر موافق هستی! / پس این بنشین ، نرو ، بمان یعنی چه؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

و love سری جدید

از طعنه جاهلان نخواهم ترسید

بر خنده این زمانه خواهم خندید

من بر سر عشق پاک خود میمانم

تا کور شود هر آنکه نتواند دید

و love سری جدید

من آمده ام که با تو راهی بشوم

آنی که تو از دلم بخواهی بشوم

دریا بغلم کن! بغلم کن دریا!

می خواهم از این به بعد ماهی بشوم

اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم

ز چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که

دوسِت دارم بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی

نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی اگه یه روزچشمات پرِاشک شد

ودنبال یه شونه گشتی که گریه کنی،صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم

اما منم پا به پات گریه می کنم اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن

 قول می دم سکوت کنم اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی

صِدام کن چون قلبم تنهاست اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم

اما باهات میدوم اگه بیه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون من قبل از تو میمیرم

پاکترین هوای دنیا هوایی است که در وجود ماست، چرا که هر لحظه دلمان هوای هم را میکند

 

هر وقت تونستی برف رو سیاه کنی، پر کلاغ رو سفید کنی، آتیشو بوس کنی، توی آب یه نفس عمیق بکشی اون موقع منم میتونم فراموشت کنم

یادمان باشد اگر دور شدیم، این صدای نفس خاطره هاست که چنین دلگرمیم

ماهی تو، که بربام شکوه آمده است / آیینه ز دستت به ستوه آمده است

خورشید اگر گرم تماشای تو نیست / دلگیر نشو ز پشت کـوه آمده است

یک پلک زدن فاصله از تو تا من / باید بزنیـــم پلک یا تو یا من

هر چند که گفتند گناه است این کار / اما تو یکی بزن گناهش با من . . .

 

مثل گل صد برگ شکوفــا شده ای / چون مـــاه چهار ده شکوفا شده ای

در آینـه ی نگاه من چشم بدوز / تا در یابی چقدر زیبا شده ای . . .

ای روی گشـــاده خُلق تنگ آمده ای / آهــوی رمیده چـون پلنـگ آمـده ای

آن روسری سپید می دانی چیست؟ / بــــا پـرچم آشتی بـه جنگ آمـده ای . . .

خوش خُلقی و خشم همزمان یعنی چه؟ / بیـزاری و عشق تـوأمـان یعنی چه؟

با رفتن من اگر موافق هستی! / پس این بنشین ، نرو ، بمان یعنی چه؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه و love سری جدید

خرید بک لینک

تلگرام

Send this article to your social site