اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

by

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

و احساسی سری ۹

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

بی همگان بسر شود

بی تو اصلن بحثشو نکن!

  •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

من را تو ببخش چشم من کور!

دستم برود به زیر ساطور!

تقصیر دلم نبود دزدی

چشم تو سیاه بود و مغرور!

و احساسی سری ۹

   •

کلمه ای نیست

هیچ!

میان «من و تو»

این «واو» حرف بی ربطی است.

   •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

مهر تو در ساحل روحم وزید

چشم تو در گنجۀ عشقم خزید

با تو وفا کردم و لبخند تو

مار شد و کفتر جانم گزید

  •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

 مهربانی نقش هر نقاش نیست ، هر که نقشی را کشید نقاش نیست ، نقش را نقاش معنا می دهد ، مهربانی نقش یار است ، حیف که یار نقاش نیست

    •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

پای من خسته از این رفتن بود ، قصه ام قصه ی دل کندن بود ، دل که دادم به یارم دیدم ، راهش افسوس جدا از من بود

   •

پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن ، شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن ، مرد اگر نیست در آن شهر ولی کوه که هست ، تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن

  •

توی زندگیت بارون نباش که فکر کنند با منت خودتو به شیشه میکوبی ، ابر باش که منتظرت باشند که ببیاری

 •

عشق لالایی بارون تو شباست ، نم نم بارون پشت شیشه هاست ، لحظه شبنم و برگ گل یاس ،

لحظه رهایی پرنده هاست ، لحظه عزیز با تو بودنه ، آخرین پناه موندن منه

 •

وقتی ناله های خرد شدنت زیر پای بارون نوای دل انگیزی شد چه فرقی می کند برگ سبز کدام درختی

   •

از دیار آشنایی پا کشیدن مشکل است ، از تو ای آرام جانم دل بریدن مشکل است

  •

دل رو زدم به دریا ، زدم برات پیامی ، فقط برای اینکه ، نگی که بی مرامی

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

و احساسی سری ۹

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

بی همگان بسر شود

بی تو اصلن بحثشو نکن!

  •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

من را تو ببخش چشم من کور!

دستم برود به زیر ساطور!

تقصیر دلم نبود دزدی

چشم تو سیاه بود و مغرور!

و احساسی سری ۹

   •

کلمه ای نیست

هیچ!

میان «من و تو»

این «واو» حرف بی ربطی است.

   •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

مهر تو در ساحل روحم وزید

چشم تو در گنجۀ عشقم خزید

با تو وفا کردم و لبخند تو

مار شد و کفتر جانم گزید

  •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

 مهربانی نقش هر نقاش نیست ، هر که نقشی را کشید نقاش نیست ، نقش را نقاش معنا می دهد ، مهربانی نقش یار است ، حیف که یار نقاش نیست

    •

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

پای من خسته از این رفتن بود ، قصه ام قصه ی دل کندن بود ، دل که دادم به یارم دیدم ، راهش افسوس جدا از من بود

   •

پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن ، شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن ، مرد اگر نیست در آن شهر ولی کوه که هست ، تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن

  •

توی زندگیت بارون نباش که فکر کنند با منت خودتو به شیشه میکوبی ، ابر باش که منتظرت باشند که ببیاری

 •

عشق لالایی بارون تو شباست ، نم نم بارون پشت شیشه هاست ، لحظه شبنم و برگ گل یاس ،

لحظه رهایی پرنده هاست ، لحظه عزیز با تو بودنه ، آخرین پناه موندن منه

 •

وقتی ناله های خرد شدنت زیر پای بارون نوای دل انگیزی شد چه فرقی می کند برگ سبز کدام درختی

   •

از دیار آشنایی پا کشیدن مشکل است ، از تو ای آرام جانم دل بریدن مشکل است

  •

دل رو زدم به دریا ، زدم برات پیامی ، فقط برای اینکه ، نگی که بی مرامی

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه و احساسی سری ۹

ماشین های جدید

Send this article to your social site