اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

by

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

سری ۳۰

هر وقت می بینمت آروم آرومم، وقتی نمی بینمت قلبم می لرزه، وقتی صداتو نمیشنوم دلم تنگ تنگه، ولی چون دلتنگ توام برام شیرینه

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

دوسش داری؟ بهش بگو، منتظرشی؟ بهش بگو، شبا به خاطرش نمیخوابی؟ بهش بگو، اما هیچوقت بهش دروغ نگو که دروازه ی جدایی ها دروغه

سری ۳۰

اشک هایم را برای چشمانم می نویسم، چشمم می خواندش و دلم گوش میدهد و قدری آرام می گیرد، پس هنوز هم چاره ای هست که دوری ات را تحمل کنم، تا اشکی هم نباشد خدا بزرگ است

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت !

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

من اگر دختر نفرین شده ی اندوهم، یا که از نسل گلی هرزه میان کوهم، تو همان آدمک چوبی پیمان شکنی که فقط لایق آتش زدنی

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی، من عاشق اویم که رنگم شده زرد، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی

دوستی شوخی سرد آدماست، بازی شیرین گرگم به هواست، واسه کشتن غرور من و تو، دوستی، توطئه ثانیه هاست

در خیال من بمان ، اما خودت برو .

آنکه در رویای من است مرا دوست دارد ، نه تو

نداشتمت و نداشتنت را چه سخت تجربه کردم…حال که در کنارمی ترس نداشتنت را تجربه می کنم…!

دیگر به عقربه های ساعت هم اعتمادی نیست…

چه کند می شمارند لحظه های بی تو بودن را!!!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

سری ۳۰

هر وقت می بینمت آروم آرومم، وقتی نمی بینمت قلبم می لرزه، وقتی صداتو نمیشنوم دلم تنگ تنگه، ولی چون دلتنگ توام برام شیرینه

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

دوسش داری؟ بهش بگو، منتظرشی؟ بهش بگو، شبا به خاطرش نمیخوابی؟ بهش بگو، اما هیچوقت بهش دروغ نگو که دروازه ی جدایی ها دروغه

سری ۳۰

اشک هایم را برای چشمانم می نویسم، چشمم می خواندش و دلم گوش میدهد و قدری آرام می گیرد، پس هنوز هم چاره ای هست که دوری ات را تحمل کنم، تا اشکی هم نباشد خدا بزرگ است

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت !

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

من اگر دختر نفرین شده ی اندوهم، یا که از نسل گلی هرزه میان کوهم، تو همان آدمک چوبی پیمان شکنی که فقط لایق آتش زدنی

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی، من عاشق اویم که رنگم شده زرد، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی

دوستی شوخی سرد آدماست، بازی شیرین گرگم به هواست، واسه کشتن غرور من و تو، دوستی، توطئه ثانیه هاست

در خیال من بمان ، اما خودت برو .

آنکه در رویای من است مرا دوست دارد ، نه تو

نداشتمت و نداشتنت را چه سخت تجربه کردم…حال که در کنارمی ترس نداشتنت را تجربه می کنم…!

دیگر به عقربه های ساعت هم اعتمادی نیست…

چه کند می شمارند لحظه های بی تو بودن را!!!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۳۰

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

Send this article to your social site