اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

by

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

سری ۲۷

حالا که رفته ای

این روزها دلتنگم

دلتنگم که رفته اند

آن روزها

سری ۲۷

خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند

تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد . . .

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

گر بدانم روز مردن از مزارم میگذری

سال و ماه و روز و

شب

در انتظار مردنم…

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

خواستم واسه دل خودم فال بگیرم

وقتی فالنامه را باز کردم چشمم به شعری افتاد که هیچ ربطی به دلم نداشت

تازه فهمیدم که دلم مال خودم نیست . . .

بیا امشب کمی برگ‌ها را قدم بزنیم

نگران نباش

کسی ما را با هم نخواهد دید

اگر هم دید ؛

خیالی نیست بگو داشتم با خودم قدم می‌زدم!

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

به سراغ من اگر می آیی

دگر آسوده بیا

چند وقتی ست که فولاد شده

چینی نازک تنها یی من…

من دزدکی نگاهت می کنم

تو نگاهت را از من می دزدی

هر دو دزدیم!

نه؟

زندگی مثل مردابه ، شاید زیبا نباشه اما میشه توش نیلوفری مثل تو رو پیدا کرد

اقتدار دل شکسته به اندوهی است که سروده نمی شود

خواب اصحاب کهف قصه ی تکراری ماست / ما همانیم که در غار دلت پوسیدیم

هی اس ام اس برو پیش اونی که فکر میکنم. اگه کار داشت مزاحمش نشو. اگه خواب بود آروم ببوسشو برگرد. اگه تو رو خووند بهش بگو که دوسش دارم.!

یادم باشد و یادت نرود که همه ی ما برای یکبار ایستادن ، هزاران بار افتاده ایم !

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

سری ۲۷

حالا که رفته ای

این روزها دلتنگم

دلتنگم که رفته اند

آن روزها

سری ۲۷

خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند

تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد . . .

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

گر بدانم روز مردن از مزارم میگذری

سال و ماه و روز و

شب

در انتظار مردنم…

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

خواستم واسه دل خودم فال بگیرم

وقتی فالنامه را باز کردم چشمم به شعری افتاد که هیچ ربطی به دلم نداشت

تازه فهمیدم که دلم مال خودم نیست . . .

بیا امشب کمی برگ‌ها را قدم بزنیم

نگران نباش

کسی ما را با هم نخواهد دید

اگر هم دید ؛

خیالی نیست بگو داشتم با خودم قدم می‌زدم!

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

به سراغ من اگر می آیی

دگر آسوده بیا

چند وقتی ست که فولاد شده

چینی نازک تنها یی من…

من دزدکی نگاهت می کنم

تو نگاهت را از من می دزدی

هر دو دزدیم!

نه؟

زندگی مثل مردابه ، شاید زیبا نباشه اما میشه توش نیلوفری مثل تو رو پیدا کرد

اقتدار دل شکسته به اندوهی است که سروده نمی شود

خواب اصحاب کهف قصه ی تکراری ماست / ما همانیم که در غار دلت پوسیدیم

هی اس ام اس برو پیش اونی که فکر میکنم. اگه کار داشت مزاحمش نشو. اگه خواب بود آروم ببوسشو برگرد. اگه تو رو خووند بهش بگو که دوسش دارم.!

یادم باشد و یادت نرود که همه ی ما برای یکبار ایستادن ، هزاران بار افتاده ایم !

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۲۷

بک لینک رنک 7

فیلم سریال آهنگ

Send this article to your social site