اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

by

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

سری ۱۹

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است!

مثل همین باران بی سوال

که هی می بارد…

که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

با ابرها چه غصه‌ی پنهانی‌ست؟

این عصرِ چندشنبه‌ی بارانی‌ست؟

وقتی که می‌بُریم مدام از هم

این عشق نیست، چاقوی زنجانی‌ست

سری ۱۹

آمدن را

از باد و باران بیاموز

رفتن را

از دل ِ من.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام / عشق یعنی انتظار یک سلام

عشق یعنی دستهای رو به دوست / عشق یعنی مرگ در راهت نکوست

عشق یعنی شاخه ای گل در سبد / عشق یعنی دل سپردن تا ابد .

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

جفایت با وفایت هر دو نیکوست

تو را هر جا که باشی دارمت دوست

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

می دونی چرا تو رو تو گلفروشی راه نمی دن ؟

چون با دیدن تو گلها خشکشون می زنه !

می دونی بزرگترین گناه چیه ؟

رفتن تو قلب من بدون اجازه !

حالا هم بزرگترین مجازات رو برایت در نظر گرفته ام :

حبس ابد در قلب من !

اگر چشمان من دریاست تویی فانوس شبهایش

اگر حرفی زدم از گل تویی مفهوم و معنایش

اگر چون کبک میخوانم اگر چون کوه خاموشم

خیال توست در فکرم صدای توست در گوشم.

کاش چون آیینه روشن میشد دلم از نقش تو و خنده تو

صبحگاهان به تنم می لغزید ، گرمی دست نوازنده تو

ترسم که شبی از غم جانکاه بمیرم

در بستر دلسوز با آه بمیرم

ان لحظه ی آخر که عجل گفت بمیر

ای کاش تورا بینم و آنگاه بمیرم.

این چه اخلاق بدیه که تو داری ؟

چرا هر چی از آدم می گیری دیگه پس نمی دی ؟

نمی گی من دلمو لازم دارم ؟

 اسم زیبای تو را خال زدم در بدنم

تا که محفوظ بماند نام تو در کفنم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

سری ۱۹

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است!

مثل همین باران بی سوال

که هی می بارد…

که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

با ابرها چه غصه‌ی پنهانی‌ست؟

این عصرِ چندشنبه‌ی بارانی‌ست؟

وقتی که می‌بُریم مدام از هم

این عشق نیست، چاقوی زنجانی‌ست

سری ۱۹

آمدن را

از باد و باران بیاموز

رفتن را

از دل ِ من.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام / عشق یعنی انتظار یک سلام

عشق یعنی دستهای رو به دوست / عشق یعنی مرگ در راهت نکوست

عشق یعنی شاخه ای گل در سبد / عشق یعنی دل سپردن تا ابد .

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

جفایت با وفایت هر دو نیکوست

تو را هر جا که باشی دارمت دوست

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

می دونی چرا تو رو تو گلفروشی راه نمی دن ؟

چون با دیدن تو گلها خشکشون می زنه !

می دونی بزرگترین گناه چیه ؟

رفتن تو قلب من بدون اجازه !

حالا هم بزرگترین مجازات رو برایت در نظر گرفته ام :

حبس ابد در قلب من !

اگر چشمان من دریاست تویی فانوس شبهایش

اگر حرفی زدم از گل تویی مفهوم و معنایش

اگر چون کبک میخوانم اگر چون کوه خاموشم

خیال توست در فکرم صدای توست در گوشم.

کاش چون آیینه روشن میشد دلم از نقش تو و خنده تو

صبحگاهان به تنم می لغزید ، گرمی دست نوازنده تو

ترسم که شبی از غم جانکاه بمیرم

در بستر دلسوز با آه بمیرم

ان لحظه ی آخر که عجل گفت بمیر

ای کاش تورا بینم و آنگاه بمیرم.

این چه اخلاق بدیه که تو داری ؟

چرا هر چی از آدم می گیری دیگه پس نمی دی ؟

نمی گی من دلمو لازم دارم ؟

 اسم زیبای تو را خال زدم در بدنم

تا که محفوظ بماند نام تو در کفنم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

خرید بک لینک

Send this article to your social site