اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

by

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

سری ۱۵

دستم نمی رسد به این آسمان

اما دست تو را که می گیرم

انگار چند ستاره در مشتم پنهان کرده ام

   •

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

 به جز حضور تو هیچ چیز این جهان بی کرانه را جدی نگرفته ام! حتی عشق را!

   •

سری ۱۵

  تمام روز، تمام شب

آنقدر غوطه ­ورم در تو

گویی قایقی به روی آب

 

    •

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

با سلام، شما برنده ی یک عدد بوسه از بانک لب ما شدید! بفرستیم یا میایید میبرید؟

    •

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

سلام ای با وفای با مروت، سلام ای ساز و گیتار محبت،

    •

سلام کردم نگی تو بی وفایی، سلام کردم ببینم خوبی، در چه حالی؟

   •

تو محکمه ی قلبم خودتو کردی قاضی /

دیدی به حکم دادنت نکردم اعتراضی /

اما سوالم اینه آخه چطور تونستی /

با رفتنت عزیزم به مرگم بشی راضی

   •

عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم؟ /

مهرت به سرای من بخوابد چه کنم؟ /

یکدم به سوال من جوابی بده دوست /

روزی که دلم تو را بخواهد چه کنم

   •

پشت پا خوردم ز هر ** که گفت یار منه /

چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه /

هر که دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم /

دیدم این دست محبت، حلقه ی دار منه

    •

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم

کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

   •

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی. پس لااقل باران را بهانه کن. دارد باران می آید

   •

شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما ،

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

سری ۱۵

دستم نمی رسد به این آسمان

اما دست تو را که می گیرم

انگار چند ستاره در مشتم پنهان کرده ام

   •

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

 به جز حضور تو هیچ چیز این جهان بی کرانه را جدی نگرفته ام! حتی عشق را!

   •

سری ۱۵

  تمام روز، تمام شب

آنقدر غوطه ­ورم در تو

گویی قایقی به روی آب

 

    •

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

با سلام، شما برنده ی یک عدد بوسه از بانک لب ما شدید! بفرستیم یا میایید میبرید؟

    •

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

سلام ای با وفای با مروت، سلام ای ساز و گیتار محبت،

    •

سلام کردم نگی تو بی وفایی، سلام کردم ببینم خوبی، در چه حالی؟

   •

تو محکمه ی قلبم خودتو کردی قاضی /

دیدی به حکم دادنت نکردم اعتراضی /

اما سوالم اینه آخه چطور تونستی /

با رفتنت عزیزم به مرگم بشی راضی

   •

عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم؟ /

مهرت به سرای من بخوابد چه کنم؟ /

یکدم به سوال من جوابی بده دوست /

روزی که دلم تو را بخواهد چه کنم

   •

پشت پا خوردم ز هر ** که گفت یار منه /

چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه /

هر که دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم /

دیدم این دست محبت، حلقه ی دار منه

    •

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم

کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

   •

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی. پس لااقل باران را بهانه کن. دارد باران می آید

   •

شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما ،

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۱۵

بک لینک

Send this article to your social site