اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

by

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

سری چهاردهم

عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم ؟ / مهرت به سرای من بخوابد چه کنم ؟

یکدم به سوال من جوابی بده دوست / روزی که دلم تو را بخواهد چه کنم . . . ؟

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

بیشتر از دیروز ، کمتر از فردا ، بیشتر از خودم ، کمتر از خدا ، بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

توی این دنیای دیوونه یه دیوونه دیوونه وار دیوونته دیوونه

سری چهاردهم

بگو یارم کجاست تا خاک پایش را سرمه ی چشمانم کنم

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

هرکه یادش یاد ماست ، سرور و سالارماست / یاد او درمان ما وجای او در قلب ماست

ابرها به آسمان تکیه می کنند ، درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر . . .

ویران شد از نگاهت بنای استوار دلم ، حالا تو تنها ستون این ویرانه ای . . .

من برگ تو هم عابری و عشق قدمهایت / دل میبری و میگذری ، ای جانم به فدایت . . .

لعنت به تمام کسانی که تو نیستند ولی عطر تو را می زنند

دیونه

وحشی

سنگدل

ترسو

تیمارستانی

دورو

ابله

روانی

معتاد

حالا کلمه اول هر حرف رو کنار هم بزاری چی میشه؟

می دانم !

بهار٬ خنده ی زیبای توست که هر روز در دلم سبز می شود

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو

آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست

گر رود این فلک و اختر تابات تو مرو

بیـــا برای یکــبار هــم که شـــده…

دست به خلاف بزنیـم…!

من اندوه تـــو را مـــی دزدم…!

تو تنهـایـی مـرا…!!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

سری چهاردهم

عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم ؟ / مهرت به سرای من بخوابد چه کنم ؟

یکدم به سوال من جوابی بده دوست / روزی که دلم تو را بخواهد چه کنم . . . ؟

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

بیشتر از دیروز ، کمتر از فردا ، بیشتر از خودم ، کمتر از خدا ، بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

توی این دنیای دیوونه یه دیوونه دیوونه وار دیوونته دیوونه

سری چهاردهم

بگو یارم کجاست تا خاک پایش را سرمه ی چشمانم کنم

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

هرکه یادش یاد ماست ، سرور و سالارماست / یاد او درمان ما وجای او در قلب ماست

ابرها به آسمان تکیه می کنند ، درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر . . .

ویران شد از نگاهت بنای استوار دلم ، حالا تو تنها ستون این ویرانه ای . . .

من برگ تو هم عابری و عشق قدمهایت / دل میبری و میگذری ، ای جانم به فدایت . . .

لعنت به تمام کسانی که تو نیستند ولی عطر تو را می زنند

دیونه

وحشی

سنگدل

ترسو

تیمارستانی

دورو

ابله

روانی

معتاد

حالا کلمه اول هر حرف رو کنار هم بزاری چی میشه؟

می دانم !

بهار٬ خنده ی زیبای توست که هر روز در دلم سبز می شود

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو

آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست

گر رود این فلک و اختر تابات تو مرو

بیـــا برای یکــبار هــم که شـــده…

دست به خلاف بزنیـم…!

من اندوه تـــو را مـــی دزدم…!

تو تنهـایـی مـرا…!!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری چهاردهم

فروش بک لینک

Send this article to your social site