اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

by

اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

سری جدید فروردین

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم

برای دوست داشتنت

از من دلیل می خواهند ، نازنین… !

چشمانت را قرض می دهی… ؟

سری جدید فروردین

 •

برای بدست آوردنت نمی جنگم… !

به تکّدی قلبت هم نمی آیم… !

دوستت دارم،

فارغ از داشتنت ….

  اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

  •

نباید یه مو از سرت کم بشه !

حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !

اجازه ناراحت شدن نداری !

باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟

حق مریض شدن نداری !

باشه؟

چون من دوستت دارم!

  اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

  •

در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند

هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان میشوی.

  اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

 در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم .

میدونستی بیست و یکیدوستت دارم! بیستا واسه بیست بودنت ، یکی برا تک بودنت

  •

نوشتم دوستت دارم، پرانتز را نبستم ، بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد . . .

  •

ترکم مکن ای عشق، من بی همزبانم / تنها تویی ای نازنین آرام جانم / اینجا کسی در سینه اش رویا ندارد / دل را سپردن تا ابد معنا ندارد

  •

نمیدانم دگر که را باید صدا زد / این قلب را تا کی به طوفان بلا زد / من باغبان فصلهای انتظارم / تو خوب میدانی من اینجا بی قرارم

  •

دیشب از دلتنگیت بغض گلویم شکست / گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست / من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل / تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست

 •

توی دادگاه عشق، منو محکومم کن / منو از دوست داشتن هر چی عشقه محرومم کن / حبس ابد ببر برام، هر چی بگی من حاضرم / به خاطر دوست داشتنت، تا چوبه دار هم برم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

سری جدید فروردین

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم

برای دوست داشتنت

از من دلیل می خواهند ، نازنین… !

چشمانت را قرض می دهی… ؟

سری جدید فروردین

 •

برای بدست آوردنت نمی جنگم… !

به تکّدی قلبت هم نمی آیم… !

دوستت دارم،

فارغ از داشتنت ….

  اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

  •

نباید یه مو از سرت کم بشه !

حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !

اجازه ناراحت شدن نداری !

باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟

حق مریض شدن نداری !

باشه؟

چون من دوستت دارم!

  اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

  •

در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند

هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان میشوی.

  اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

 در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم .

میدونستی بیست و یکیدوستت دارم! بیستا واسه بیست بودنت ، یکی برا تک بودنت

  •

نوشتم دوستت دارم، پرانتز را نبستم ، بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد . . .

  •

ترکم مکن ای عشق، من بی همزبانم / تنها تویی ای نازنین آرام جانم / اینجا کسی در سینه اش رویا ندارد / دل را سپردن تا ابد معنا ندارد

  •

نمیدانم دگر که را باید صدا زد / این قلب را تا کی به طوفان بلا زد / من باغبان فصلهای انتظارم / تو خوب میدانی من اینجا بی قرارم

  •

دیشب از دلتنگیت بغض گلویم شکست / گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست / من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل / تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست

 •

توی دادگاه عشق، منو محکومم کن / منو از دوست داشتن هر چی عشقه محرومم کن / حبس ابد ببر برام، هر چی بگی من حاضرم / به خاطر دوست داشتنت، تا چوبه دار هم برم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری جدید فروردین

فروش بک لینک

Send this article to your social site