اس ام اس عاشقانه سری بیستم

by

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

سری بیستم

تو طراوت بهاران تو سخاوت زمینی / در کرانه های قلبم ، بهترین ، تو بهترینی.

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

دل من در سبد عشق به نیل تو سپرد ، نگهش دار به موسی شدنش می ارزد.

سری بیستم

دادند مرا دیده که روی تو ببینم ، بی دیدن رخسار تو با دیده چه کارم؟

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم / بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم / آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب / نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب.

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

دلم برات پاره پاره شده بود دادم خیاط بدوزه ، حالا برات تنگ شده!

آنکه میگفت ز یک گل نشود فصل بهار ، چه خبر داشت که همچون تو گلی میروید.

گر طبیبانه بیایی بر سر بالین من / به دو عالم ندهم لذت بیماری را.

بر گردنت صلیبی بیاویز تا همگان بدانند قلب تو آرامگاه من است.

یک آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو ، این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو.

من تورا همچون اهورا من تورا همچون مسیحا من تورا تا بی کران ها من تورا تا کهکشان ها از زمین تا آسمان ها دوست دارم.

بیا ای بهترین درمان قلبم ، مداوا کن غم پنهان قلبم ، قسم بر خالق دلهای عاشق ، تو هستی آخرین سلطان قلبم.

در عمق آرزوی من است که در وجودت خانه ای داشته باشم حتی به مساحت یک “یاد”

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

سری بیستم

تو طراوت بهاران تو سخاوت زمینی / در کرانه های قلبم ، بهترین ، تو بهترینی.

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

دل من در سبد عشق به نیل تو سپرد ، نگهش دار به موسی شدنش می ارزد.

سری بیستم

دادند مرا دیده که روی تو ببینم ، بی دیدن رخسار تو با دیده چه کارم؟

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم / بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم / آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب / نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب.

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

دلم برات پاره پاره شده بود دادم خیاط بدوزه ، حالا برات تنگ شده!

آنکه میگفت ز یک گل نشود فصل بهار ، چه خبر داشت که همچون تو گلی میروید.

گر طبیبانه بیایی بر سر بالین من / به دو عالم ندهم لذت بیماری را.

بر گردنت صلیبی بیاویز تا همگان بدانند قلب تو آرامگاه من است.

یک آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو ، این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو.

من تورا همچون اهورا من تورا همچون مسیحا من تورا تا بی کران ها من تورا تا کهکشان ها از زمین تا آسمان ها دوست دارم.

بیا ای بهترین درمان قلبم ، مداوا کن غم پنهان قلبم ، قسم بر خالق دلهای عاشق ، تو هستی آخرین سلطان قلبم.

در عمق آرزوی من است که در وجودت خانه ای داشته باشم حتی به مساحت یک “یاد”

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری بیستم

خرید بک لینک

Send this article to your social site