اس ام اس دپ

by farhang torabian

من بی ادعا بی پناه اومدم تو دنیات

هر کجا اشتباه کردی موندم به پات

مثه تموم آدمها تو هم بودی ادعا

تو هم کردی اشتباه

مثله من

یکی مثل من همه دنیاش خلاصه تو چشمات

یکی مثل من دنبال اعتماد تو حرفات

یکی مثل من واسه تو خوبه

یکی مثل من واسه خودم بد

جای دنیا رو با تو عوض کرد

پشیمونم بـــــــــد

منبع:

http://uzavirky-silnic.info

Send this article to your social site