اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

by

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

امروز با غرورت باز م مرا شکستی با ناز وقهر و کینه مهرم زدل گسستی

دانی که بی تو هیچم ای ماه بی مروت باشد که بار دیگر قلب مرا شکستی …

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

اگر “او” برای “تو” ساخته شده ! “من” برای “تو” ویران شده‌ام!!!

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

زیباترین نقش زیبایی که دیدم رنگ چشماته / بهترین آهنگی که شنیدم صدای خنده هاته .

سری ۲۵

عشق شیرین تر از ازدواج هست ، همانطور که زمان هم شیرین تر از تاریخ هست و عشق وسیله ای هست که تمام دردسرهای کوچک را به یک دردسری بزرگ تبدیل می کند .

حال ما بی آن مه زیبا مپرس / آنچه رفت از عشق او بر ما مپرس

هر چند پیر و خسته و ناتوان شدم / هر که یاد روی تو کردم جوان شدم . . .

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است / ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است / لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است . . .

بی تو پیمودن شب ها شدنی نیست / شبهای پر از درد که فردا شدنی نیست / گفتم که برایت بفرستم دل خود را / افسوس که چون نامه دلم تا شدنی نیست

سالها در کوچه ی دل یاد تو بود / یاد آن کوچه و آن رهگذر خسته بخیر

چشات دیگه از من خسته و سیره / اما هنوز چشمای من اسیره / فقط بدون که این دل شکسته / منتظره بگی واست بمیره

شکایت نمی کنم

اما آیا واقعاً یک بار شد که

در گذر همین همیشه ی بی شکیب

دمی دلواپس تنهایی دستهای من شوی؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

امروز با غرورت باز م مرا شکستی با ناز وقهر و کینه مهرم زدل گسستی

دانی که بی تو هیچم ای ماه بی مروت باشد که بار دیگر قلب مرا شکستی …

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

اگر “او” برای “تو” ساخته شده ! “من” برای “تو” ویران شده‌ام!!!

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

زیباترین نقش زیبایی که دیدم رنگ چشماته / بهترین آهنگی که شنیدم صدای خنده هاته .

سری ۲۵

عشق شیرین تر از ازدواج هست ، همانطور که زمان هم شیرین تر از تاریخ هست و عشق وسیله ای هست که تمام دردسرهای کوچک را به یک دردسری بزرگ تبدیل می کند .

حال ما بی آن مه زیبا مپرس / آنچه رفت از عشق او بر ما مپرس

هر چند پیر و خسته و ناتوان شدم / هر که یاد روی تو کردم جوان شدم . . .

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است / ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است / لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است . . .

بی تو پیمودن شب ها شدنی نیست / شبهای پر از درد که فردا شدنی نیست / گفتم که برایت بفرستم دل خود را / افسوس که چون نامه دلم تا شدنی نیست

سالها در کوچه ی دل یاد تو بود / یاد آن کوچه و آن رهگذر خسته بخیر

چشات دیگه از من خسته و سیره / اما هنوز چشمای من اسیره / فقط بدون که این دل شکسته / منتظره بگی واست بمیره

شکایت نمی کنم

اما آیا واقعاً یک بار شد که

در گذر همین همیشه ی بی شکیب

دمی دلواپس تنهایی دستهای من شوی؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس جدید عاشقانه سری ۲۵

فروش بک لینک

ganool review

Send this article to your social site